Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 9 = Y
Y - 9 = X

X=
Y=


X + 7 = Y
Y + X = 17

X=
Y=


4 + X = Y
Y + X = 8

X=
Y=


X + 10 = Y
Y - 10 = X

X=
Y=


X + 5 = Y
Y + X = 15

X=
Y=


8 + X = Y
Y + X = 26

X=
Y=


X + 7 = Y
Y - 7 = X

X=
Y=


X + 7 = Y
Y + X = 23

X=
Y=


2 + X = Y
Y + X = 4

X=
Y=