Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 4 = Y
Y - 4 = X

X=
Y=


X + 7 = Y
Y + X = 17

X=
Y=


3 + X = Y
Y + X = 7

X=
Y=


X + 2 = Y
Y - 2 = X

X=
Y=


X + 10 = Y
Y + X = 22

X=
Y=


2 + X = Y
Y + X = 22

X=
Y=


X + 9 = Y
Y - 9 = X

X=
Y=


X + 10 = Y
Y + X = 30

X=
Y=


3 + X = Y
Y + X = 7

X=
Y=