Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 5 = Y
Y - 5 = X

X=
Y=


X + 8 = Y
Y + X = 28

X=
Y=


9 + X = Y
Y + X = 23

X=
Y=


X + 3 = Y
Y - 3 = X

X=
Y=


X + 5 = Y
Y + X = 15

X=
Y=


10 + X = Y
Y + X = 22

X=
Y=


X + 3 = Y
Y - 3 = X

X=
Y=


X + 10 = Y
Y + X = 18

X=
Y=


8 + X = Y
Y + X = 28

X=
Y=