Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 4 = Y
Y - 4 = X

X=
Y=


X + 9 = Y
Y + X = 13

X=
Y=


9 + X = Y
Y + X = 15

X=
Y=


X + 10 = Y
Y - 10 = X

X=
Y=


X + 8 = Y
Y + X = 12

X=
Y=


3 + X = Y
Y + X = 21

X=
Y=


X + 5 = Y
Y - 5 = X

X=
Y=


X + 5 = Y
Y + X = 17

X=
Y=


5 + X = Y
Y + X = 25

X=
Y=