Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 10 = Y
Y - 10 = X

X=
Y=


X + 6 = Y
Y + X = 8

X=
Y=


5 + X = Y
Y + X = 9

X=
Y=


X + 10 = Y
Y - 10 = X

X=
Y=


X + 3 = Y
Y + X = 7

X=
Y=


10 + X = Y
Y + X = 30

X=
Y=


X + 4 = Y
Y - 4 = X

X=
Y=


X + 10 = Y
Y + X = 28

X=
Y=


1 + X = Y
Y + X = 7

X=
Y=