Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 10 = Y
Y - 10 = X

X=
Y=


X + 4 = Y
Y + X = 10

X=
Y=


3 + X = Y
Y + X = 5

X=
Y=


X + 3 = Y
Y - 3 = X

X=
Y=


X + 7 = Y
Y + X = 9

X=
Y=


8 + X = Y
Y + X = 16

X=
Y=


X + 2 = Y
Y - 2 = X

X=
Y=


X + 10 = Y
Y + X = 16

X=
Y=


8 + X = Y
Y + X = 14

X=
Y=