Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 44 = Y
Y - 44 = X

X=
Y=


X + 68 = Y
Y + X = 100

X=
Y=


67 + X = Y
Y + X = 259

X=
Y=


X + 21 = Y
Y - 21 = X

X=
Y=


X + 14 = Y
Y + X = 56

X=
Y=


37 + X = Y
Y + X = 199

X=
Y=


X + 1 = Y
Y - 1 = X

X=
Y=


X + 18 = Y
Y + X = 102

X=
Y=


49 + X = Y
Y + X = 113

X=
Y=