Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 30 = Y
Y - 30 = X

X=
Y=


X + 59 = Y
Y + X = 235

X=
Y=


78 + X = Y
Y + X = 196

X=
Y=


X + 51 = Y
Y - 51 = X

X=
Y=


X + 77 = Y
Y + X = 115

X=
Y=


98 + X = Y
Y + X = 252

X=
Y=


X + 11 = Y
Y - 11 = X

X=
Y=


X + 37 = Y
Y + X = 93

X=
Y=


57 + X = Y
Y + X = 223

X=
Y=