Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 60 = Y
Y - 60 = X

X=
Y=


X + 32 = Y
Y + X = 176

X=
Y=


94 + X = Y
Y + X = 206

X=
Y=


X + 45 = Y
Y - 45 = X

X=
Y=


X + 62 = Y
Y + X = 208

X=
Y=


48 + X = Y
Y + X = 198

X=
Y=


X + 66 = Y
Y - 66 = X

X=
Y=


X + 17 = Y
Y + X = 119

X=
Y=


71 + X = Y
Y + X = 271

X=
Y=