Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 33 = Y
Y - 33 = X

X=
Y=


X + 21 = Y
Y + X = 213

X=
Y=


13 + X = Y
Y + X = 19

X=
Y=


X + 58 = Y
Y - 58 = X

X=
Y=


X + 92 = Y
Y + X = 290

X=
Y=


40 + X = Y
Y + X = 120

X=
Y=


X + 26 = Y
Y - 26 = X

X=
Y=


X + 87 = Y
Y + X = 107

X=
Y=


22 + X = Y
Y + X = 192

X=
Y=