Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 66 = Y
Y - 66 = X

X=
Y=


X + 96 = Y
Y + X = 130

X=
Y=


100 + X = Y
Y + X = 126

X=
Y=


X + 100 = Y
Y - 100 = X

X=
Y=


X + 53 = Y
Y + X = 229

X=
Y=


2 + X = Y
Y + X = 20

X=
Y=


X + 67 = Y
Y - 67 = X

X=
Y=


X + 51 = Y
Y + X = 191

X=
Y=


57 + X = Y
Y + X = 241

X=
Y=