Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 66 = Y
Y - 66 = X

X=
Y=


X + 30 = Y
Y + X = 218

X=
Y=


96 + X = Y
Y + X = 266

X=
Y=


X + 7 = Y
Y - 7 = X

X=
Y=


X + 18 = Y
Y + X = 188

X=
Y=


5 + X = Y
Y + X = 43

X=
Y=


X + 14 = Y
Y - 14 = X

X=
Y=


X + 36 = Y
Y + X = 198

X=
Y=


68 + X = Y
Y + X = 130

X=
Y=