Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 217 = Y
Y - 217 = X

X=
Y=


X + 510 = Y
Y + X = 2024

X=
Y=


751 + X = Y
Y + X = 1467

X=
Y=


X + 524 = Y
Y - 524 = X

X=
Y=


X + 357 = Y
Y + X = 1361

X=
Y=


220 + X = Y
Y + X = 1494

X=
Y=


X + 913 = Y
Y - 913 = X

X=
Y=


X + 84 = Y
Y + X = 1624

X=
Y=


441 + X = Y
Y + X = 2031

X=
Y=