Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 79 = Y
Y - 79 = X

X=
Y=


X + 438 = Y
Y + X = 1952

X=
Y=


781 + X = Y
Y + X = 1853

X=
Y=


X + 304 = Y
Y - 304 = X

X=
Y=


X + 810 = Y
Y + X = 2338

X=
Y=


178 + X = Y
Y + X = 1724

X=
Y=


X + 512 = Y
Y - 512 = X

X=
Y=


X + 839 = Y
Y + X = 1195

X=
Y=


625 + X = Y
Y + X = 1985

X=
Y=