Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 931 = Y
Y - 931 = X

X=
Y=


X + 914 = Y
Y + X = 1610

X=
Y=


347 + X = Y
Y + X = 1567

X=
Y=


X + 575 = Y
Y - 575 = X

X=
Y=


X + 811 = Y
Y + X = 1715

X=
Y=


861 + X = Y
Y + X = 2349

X=
Y=


X + 599 = Y
Y - 599 = X

X=
Y=


X + 743 = Y
Y + X = 2031

X=
Y=


440 + X = Y
Y + X = 1556

X=
Y=