Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 994 = Y
Y - 994 = X

X=
Y=


X + 757 = Y
Y + X = 1871

X=
Y=


342 + X = Y
Y + X = 510

X=
Y=


X + 385 = Y
Y - 385 = X

X=
Y=


X + 416 = Y
Y + X = 746

X=
Y=


208 + X = Y
Y + X = 340

X=
Y=


X + 242 = Y
Y - 242 = X

X=
Y=


X + 594 = Y
Y + X = 1464

X=
Y=


84 + X = Y
Y + X = 922

X=
Y=