Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 59 = Y
Y - 59 = X

X=
Y=


X + 868 = Y
Y + X = 1644

X=
Y=


721 + X = Y
Y + X = 2721

X=
Y=


X + 11 = Y
Y - 11 = X

X=
Y=


X + 86 = Y
Y + X = 1736

X=
Y=


797 + X = Y
Y + X = 1511

X=
Y=


X + 127 = Y
Y - 127 = X

X=
Y=


X + 941 = Y
Y + X = 2073

X=
Y=


633 + X = Y
Y + X = 2197

X=
Y=