Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 608 = Y
Y - 608 = X

X=
Y=


X + 251 = Y
Y + X = 1265

X=
Y=


697 + X = Y
Y + X = 1529

X=
Y=


X + 392 = Y
Y - 392 = X

X=
Y=


X + 162 = Y
Y + X = 1216

X=
Y=


550 + X = Y
Y + X = 1418

X=
Y=


X + 914 = Y
Y - 914 = X

X=
Y=


X + 50 = Y
Y + X = 988

X=
Y=


147 + X = Y
Y + X = 815

X=
Y=