Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 13 = Y
Y - 13 = X

X=
Y=


X + 17 = Y
Y + X = 25

X=
Y=


4 + X = Y
Y + X = 12

X=
Y=


X + 6 = Y
Y - 6 = X

X=
Y=


X + 8 = Y
Y + X = 44

X=
Y=


6 + X = Y
Y + X = 20

X=
Y=


X + 2 = Y
Y - 2 = X

X=
Y=


X + 13 = Y
Y + X = 47

X=
Y=


14 + X = Y
Y + X = 28

X=
Y=