Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 9 = Y
Y - 9 = X

X=
Y=


X + 2 = Y
Y + X = 4

X=
Y=


5 + X = Y
Y + X = 45

X=
Y=


X + 8 = Y
Y - 8 = X

X=
Y=


X + 12 = Y
Y + X = 30

X=
Y=


10 + X = Y
Y + X = 18

X=
Y=


X + 14 = Y
Y - 14 = X

X=
Y=


X + 12 = Y
Y + X = 50

X=
Y=


17 + X = Y
Y + X = 45

X=
Y=