Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 5 = Y
Y - 5 = X

X=
Y=


X + 8 = Y
Y + X = 10

X=
Y=


17 + X = Y
Y + X = 39

X=
Y=


X + 6 = Y
Y - 6 = X

X=
Y=


X + 12 = Y
Y + X = 42

X=
Y=


2 + X = Y
Y + X = 34

X=
Y=


X + 1 = Y
Y - 1 = X

X=
Y=


X + 13 = Y
Y + X = 19

X=
Y=


20 + X = Y
Y + X = 60

X=
Y=