Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 18 = Y
Y - 18 = X

X=
Y=


X + 9 = Y
Y + X = 15

X=
Y=


2 + X = Y
Y + X = 28

X=
Y=


X + 4 = Y
Y - 4 = X

X=
Y=


X + 19 = Y
Y + X = 27

X=
Y=


9 + X = Y
Y + X = 41

X=
Y=


X + 12 = Y
Y - 12 = X

X=
Y=


X + 20 = Y
Y + X = 26

X=
Y=


2 + X = Y
Y + X = 30

X=
Y=