Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 18 = Y
Y - 18 = X

X=
Y=


X + 20 = Y
Y + X = 24

X=
Y=


20 + X = Y
Y + X = 30

X=
Y=


X + 5 = Y
Y - 5 = X

X=
Y=


X + 6 = Y
Y + X = 34

X=
Y=


13 + X = Y
Y + X = 29

X=
Y=


X + 10 = Y
Y - 10 = X

X=
Y=


X + 5 = Y
Y + X = 15

X=
Y=


17 + X = Y
Y + X = 45

X=
Y=