Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 16 = Y
Y - 16 = X

X=
Y=


X + 13 = Y
Y + X = 67

X=
Y=


7 + X = Y
Y + X = 35

X=
Y=


X + 39 = Y
Y - 39 = X

X=
Y=


X + 9 = Y
Y + X = 23

X=
Y=


39 + X = Y
Y + X = 133

X=
Y=


X + 34 = Y
Y - 34 = X

X=
Y=


X + 19 = Y
Y + X = 45

X=
Y=


11 + X = Y
Y + X = 51

X=
Y=