Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 10 = Y
Y - 10 = X

X=
Y=


X + 3 = Y
Y + X = 43

X=
Y=


2 + X = Y
Y + X = 74

X=
Y=


X + 26 = Y
Y - 26 = X

X=
Y=


X + 4 = Y
Y + X = 88

X=
Y=


32 + X = Y
Y + X = 120

X=
Y=


X + 40 = Y
Y - 40 = X

X=
Y=


X + 10 = Y
Y + X = 106

X=
Y=


13 + X = Y
Y + X = 81

X=
Y=