Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 7 = Y
Y - 7 = X

X=
Y=


X + 10 = Y
Y + X = 42

X=
Y=


26 + X = Y
Y + X = 50

X=
Y=


X + 5 = Y
Y - 5 = X

X=
Y=


X + 3 = Y
Y + X = 99

X=
Y=


24 + X = Y
Y + X = 46

X=
Y=


X + 48 = Y
Y - 48 = X

X=
Y=


X + 50 = Y
Y + X = 82

X=
Y=


31 + X = Y
Y + X = 35

X=
Y=