Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 38 = Y
Y - 38 = X

X=
Y=


X + 6 = Y
Y + X = 60

X=
Y=


17 + X = Y
Y + X = 69

X=
Y=


X + 4 = Y
Y - 4 = X

X=
Y=


X + 13 = Y
Y + X = 113

X=
Y=


50 + X = Y
Y + X = 122

X=
Y=


X + 9 = Y
Y - 9 = X

X=
Y=


X + 27 = Y
Y + X = 33

X=
Y=


21 + X = Y
Y + X = 77

X=
Y=