Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 9
Z + Y + X = 11
Z + X - Y = -3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 0
Z + Y + X = 8
Z + X - Y = 4

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -4
Z + Y + X = 14
Z + X - Y = 12

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 12
Z + Y + X = 14
Z + X - Y = 8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 5
Z + Y + X = 17
Z + X - Y = -3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 5
Z + Y + X = 23
Z + X - Y = 13

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 21
Z + X - Y = 1

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -3
Z + Y + X = 15
Z + X - Y = 13

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 7
Z + Y + X = 9
Z + X - Y = 5

X=
Y=
Z=