Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 3
Z + Y + X = 15
Z + X - Y = 9

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 2
Z + Y + X = 14
Z + X - Y = 4

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1
Z + Y + X = 9
Z + X - Y = 3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -2
Z + Y + X = 18
Z + X - Y = 14

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1
Z + Y + X = 13
Z + X - Y = 11

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 12
Z + Y + X = 16
Z + X - Y = 2

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -1
Z + Y + X = 17
Z + X - Y = 13

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1
Z + Y + X = 15
Z + X - Y = 3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 3
Z + Y + X = 13
Z + X - Y = 3

X=
Y=
Z=