Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 24
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 7
Z + Y + X = 23
Z + X - Y = 3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 7
Z + Y + X = 19
Z + X - Y = 5

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 5
Z + Y + X = 17
Z + X - Y = -3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1
Z + Y + X = 17
Z + X - Y = 5

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 3
Z + Y + X = 15
Z + X - Y = 13

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 10
Z + Y + X = 28
Z + X - Y = 8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 23
Z + X - Y = 9

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 12
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=