Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 3
Z + Y + X = 19
Z + X - Y = 15

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -6
Z + Y + X = 14
Z + X - Y = 10

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 7
Z + Y + X = 9
Z + X - Y = 5

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 10
Z + Y + X = 14
Z + X - Y = -4

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 18
Z + X - Y = 14

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 26
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 0
Z + Y + X = 20
Z + X - Y = 18

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 3
Z + Y + X = 13
Z + X - Y = 11

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -1
Z + Y + X = 19
Z + X - Y = 11

X=
Y=
Z=