Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 21
Z + X - Y = 3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 26
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 10
Z + Y + X = 28
Z + X - Y = 10

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 10
Z + Y + X = 24
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 14
Z + X - Y = 2

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 5
Z + Y + X = 25
Z + X - Y = 11

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 12
Z + Y + X = 16
Z + X - Y = 0

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 3
Z + Y + X = 9
Z + X - Y = 7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -4
Z + Y + X = 16
Z + X - Y = 14

X=
Y=
Z=