Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = -40
Z + Y + X = 138
Z + X - Y = 108

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -6
Z + Y + X = 110
Z + X - Y = 72

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 56
Z + Y + X = 170
Z + X - Y = 26

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 100
Z + Y + X = 178
Z + X - Y = 92

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 74
Z + Y + X = 76
Z + X - Y = -60

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 95
Z + Y + X = 223
Z + X - Y = 87

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 95
Z + Y + X = 155
Z + X - Y = 7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 129
Z + Y + X = 197
Z + X - Y = 15

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 21
Z + Y + X = 181
Z + X - Y = 97

X=
Y=
Z=