Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 65
Z + Y + X = 79
Z + X - Y = -11

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 74
Z + Y + X = 202
Z + X - Y = 84

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -19
Z + Y + X = 97
Z + X - Y = 95

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 141
Z + X - Y = 15

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 114
Z + Y + X = 198
Z + X - Y = 10

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 28
Z + Y + X = 168
Z + X - Y = 22

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 98
Z + Y + X = 108
Z + X - Y = 70

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 47
Z + Y + X = 101
Z + X - Y = 81

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 67
Z + Y + X = 233
Z + X - Y = 133

X=
Y=
Z=