Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 129
Z + Y + X = 211
Z + X - Y = 51

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 99
Z + Y + X = 141
Z + X - Y = 49

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 143
Z + Y + X = 159
Z + X - Y = 53

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 113
Z + Y + X = 123
Z + X - Y = 45

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 169
Z + Y + X = 205
Z + X - Y = 11

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 95
Z + Y + X = 149
Z + X - Y = 23

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 101
Z + Y + X = 239
Z + X - Y = 39

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 26
Z + Y + X = 126
Z + X - Y = 52

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 80
Z + Y + X = 166
Z + X - Y = -14

X=
Y=
Z=