Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 103
Z + Y + X = 165
Z + X - Y = 57

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 91
Z + Y + X = 259
Z + X - Y = 61

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 100
Z + Y + X = 108
Z + X - Y = 14

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -22
Z + Y + X = 134
Z + X - Y = 108

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 60
Z + Y + X = 72
Z + X - Y = -4

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 28
Z + Y + X = 148
Z + X - Y = 2

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -56
Z + Y + X = 114
Z + X - Y = 72

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 31
Z + Y + X = 171
Z + X - Y = 167

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -15
Z + Y + X = 57
Z + X - Y = 39

X=
Y=
Z=