Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 51
Z + Y + X = 195
Z + X - Y = 25

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 83
Z + Y + X = 255
Z + X - Y = 111

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 22
Z + Y + X = 72
Z + X - Y = 36

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -33
Z + Y + X = 135
Z + X - Y = 53

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 95
Z + Y + X = 99
Z + X - Y = 21

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 124
Z + Y + X = 188
Z + X - Y = 44

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 50
Z + Y + X = 102
Z + X - Y = 62

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 25
Z + Y + X = 137
Z + X - Y = 79

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 36
Z + Y + X = 170
Z + X - Y = 112

X=
Y=
Z=