Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 79
Z + Y + X = 117
Z + X - Y = 25

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 52
Z + Y + X = 60
Z + X - Y = 20

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 49
Z + Y + X = 143
Z + X - Y = 113

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 27
Z + Y + X = 139
Z + X - Y = 137

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -16
Z + Y + X = 160
Z + X - Y = 78

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 63
Z + Y + X = 111
Z + X - Y = -33

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 27
Z + Y + X = 187
Z + X - Y = -13

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 41
Z + Y + X = 97
Z + X - Y = 69

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 79
Z + Y + X = 149
Z + X - Y = 5

X=
Y=
Z=