Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 863
Z + Y + X = 1147
Z + X - Y = 185

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 632
Z + Y + X = 1130
Z + X - Y = 592

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 66
Z + Y + X = 450
Z + X - Y = 380

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1631
Z + Y + X = 1973
Z + X - Y = 53

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -107
Z + Y + X = 1575
Z + X - Y = 561

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 626
Z + Y + X = 898
Z + X - Y = 626

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 895
Z + Y + X = 1071
Z + X - Y = 611

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 468
Z + Y + X = 1844
Z + X - Y = -136

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -372
Z + Y + X = 1358
Z + X - Y = 816

X=
Y=
Z=