Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 500
Z + Y + X = 2396
Z + X - Y = 1392

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1405
Z + Y + X = 1779
Z + X - Y = 529

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -51
Z + Y + X = 381
Z + X - Y = 215

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -670
Z + Y + X = 1272
Z + X - Y = 772

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 873
Z + Y + X = 1401
Z + X - Y = 819

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 369
Z + Y + X = 2291
Z + X - Y = 1069

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 456
Z + Y + X = 828
Z + X - Y = 70

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 924
Z + Y + X = 1108
Z + X - Y = -122

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 663
Z + Y + X = 2273
Z + X - Y = 955

X=
Y=
Z=