Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 906
Z + Y + X = 1182
Z + X - Y = -752

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 970
Z + Y + X = 1670
Z + X - Y = -8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 627
Z + Y + X = 933
Z + X - Y = -615

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1111
Z + Y + X = 1639
Z + X - Y = 227

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 207
Z + Y + X = 881
Z + X - Y = 163

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -187
Z + Y + X = 1153
Z + X - Y = 465

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 849
Z + Y + X = 1555
Z + X - Y = 73

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 526
Z + Y + X = 2076
Z + X - Y = 342

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 858
Z + Y + X = 1162
Z + X - Y = 856

X=
Y=
Z=