Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 1465
Z + Y + X = 2251
Z + X - Y = 467

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 749
Z + Y + X = 1409
Z + X - Y = 167

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 948
Z + Y + X = 1224
Z + X - Y = 88

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 86
Z + Y + X = 288
Z + X - Y = 150

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1457
Z + Y + X = 1891
Z + X - Y = 489

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 458
Z + Y + X = 2104
Z + X - Y = 904

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1213
Z + Y + X = 1415
Z + X - Y = 347

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 401
Z + Y + X = 2375
Z + X - Y = 1153

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 273
Z + Y + X = 889
Z + X - Y = 57

X=
Y=
Z=