Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = -210
Z + Y + X = 942
Z + X - Y = 604

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 713
Z + Y + X = 1593
Z + X - Y = 805

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 341
Z + Y + X = 2335
Z + X - Y = 855

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 818
Z + Y + X = 1230
Z + X - Y = 976

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1200
Z + Y + X = 1762
Z + X - Y = -230

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 523
Z + Y + X = 2149
Z + X - Y = 1199

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -424
Z + Y + X = 1042
Z + X - Y = 430

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 456
Z + Y + X = 1772
Z + X - Y = 748

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 604
Z + Y + X = 876
Z + X - Y = -458

X=
Y=
Z=