Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 968
Z + Y + X = 2062
Z + X - Y = 654

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 964
Z + Y + X = 1852
Z + X - Y = 166

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1067
Z + Y + X = 2199
Z + X - Y = 243

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 557
Z + Y + X = 2027
Z + X - Y = 193

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 817
Z + Y + X = 1091
Z + X - Y = -527

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1006
Z + Y + X = 2554
Z + X - Y = 954

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 531
Z + Y + X = 895
Z + X - Y = -55

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1146
Z + Y + X = 1778
Z + X - Y = 568

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 992
Z + Y + X = 1836
Z + X - Y = 202

X=
Y=
Z=