Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 40
Z + X - Y = 24

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 23
Z + Y + X = 31
Z + X - Y = -1

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 15
Z + Y + X = 41
Z + X - Y = 3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 2
Z + Y + X = 38
Z + X - Y = 14

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 2
Z + Y + X = 36
Z + X - Y = 0

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 9
Z + Y + X = 29
Z + X - Y = 17

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 26
Z + Y + X = 32
Z + X - Y = 4

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 24
Z + Y + X = 44
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 17
Z + Y + X = 43
Z + X - Y = 13

X=
Y=
Z=