Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 25
Z + Y + X = 49
Z + X - Y = 9

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 16
Z + Y + X = 28
Z + X - Y = 4

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 19
Z + Y + X = 23
Z + X - Y = -1

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 9
Z + Y + X = 35
Z + X - Y = 9

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 3
Z + Y + X = 23
Z + X - Y = -1

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -4
Z + Y + X = 22
Z + X - Y = 8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -11
Z + Y + X = 27
Z + X - Y = 13

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 13
Z + X - Y = -9

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 18
Z + Y + X = 24
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=