Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 36
Z + X - Y = -2

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 5
Z + Y + X = 15
Z + X - Y = -3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 7
Z + Y + X = 27
Z + X - Y = 21

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 21
Z + Y + X = 23
Z + X - Y = 3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 4
Z + Y + X = 26
Z + X - Y = 0

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 4
Z + Y + X = 34
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 12
Z + Y + X = 30
Z + X - Y = 4

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 15
Z + X - Y = -7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 25
Z + Y + X = 31
Z + X - Y = 1

X=
Y=
Z=