Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 41
Z + X - Y = 25

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 5
Z + Y + X = 41
Z + X - Y = 27

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -5
Z + Y + X = 33
Z + X - Y = 13

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -2
Z + Y + X = 34
Z + X - Y = 32

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 29
Z + Y + X = 37
Z + X - Y = 9

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 18
Z + X - Y = 2

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -5
Z + Y + X = 13
Z + X - Y = 7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 21
Z + Y + X = 43
Z + X - Y = 3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 19
Z + Y + X = 21
Z + X - Y = -9

X=
Y=
Z=