Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 16
Z + Y + X = 40
Z + X - Y = 20

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 25
Z + X - Y = 1

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 24
Z + X - Y = 22

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 24
Z + Y + X = 48
Z + X - Y = 8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 0
Z + Y + X = 34
Z + X - Y = 4

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 7
Z + Y + X = 33
Z + X - Y = 29

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 5
Z + Y + X = 37
Z + X - Y = 35

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -2
Z + Y + X = 34
Z + X - Y = 16

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 18
Z + Y + X = 36
Z + X - Y = 12

X=
Y=
Z=