Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 31
Z + X - Y = -7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 18
Z + X - Y = 10

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 22
Z + Y + X = 34
Z + X - Y = 8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 0
Z + Y + X = 40
Z + X - Y = 8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -3
Z + Y + X = 27
Z + X - Y = 13

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 5
Z + Y + X = 29
Z + X - Y = 15

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 24
Z + X - Y = 22

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 7
Z + Y + X = 23
Z + X - Y = 17

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 2
Z + Y + X = 34
Z + X - Y = 10

X=
Y=
Z=