Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 56
Z + Y + X = 58
Z + X - Y = 10

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 5
Z + Y + X = 45
Z + X - Y = 25

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 12
Z + Y + X = 82
Z + X - Y = 66

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 37
Z + Y + X = 65
Z + X - Y = 35

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -2
Z + Y + X = 96
Z + X - Y = 56

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 52
Z + Y + X = 74
Z + X - Y = 38

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -3
Z + Y + X = 63
Z + X - Y = 41

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -41
Z + Y + X = 57
Z + X - Y = 43

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 23
Z + Y + X = 53
Z + X - Y = -13

X=
Y=
Z=