Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 37
Z + Y + X = 105
Z + X - Y = 41

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 53
Z + Y + X = 77
Z + X - Y = 35

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 14
Z + X - Y = -4

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 85
Z + X - Y = 77

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 49
Z + Y + X = 73
Z + X - Y = -5

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 27
Z + Y + X = 83
Z + X - Y = -7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 55
Z + Y + X = 63
Z + X - Y = 3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 14
Z + Y + X = 74
Z + X - Y = 66

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 24
Z + Y + X = 78
Z + X - Y = 76

X=
Y=
Z=