Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 12
Z + Y + X = 84
Z + X - Y = -8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 55
Z + Y + X = 129
Z + X - Y = 35

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 25
Z + Y + X = 123
Z + X - Y = 45

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -10
Z + Y + X = 72
Z + X - Y = 18

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 17
Z + Y + X = 99
Z + X - Y = 63

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 7
Z + Y + X = 41
Z + X - Y = 13

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 66
Z + Y + X = 118
Z + X - Y = 22

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 47
Z + Y + X = 85
Z + X - Y = 21

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 48
Z + Y + X = 80
Z + X - Y = 24

X=
Y=
Z=