Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 18
Z + Y + X = 46
Z + X - Y = 42

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -19
Z + Y + X = 47
Z + X - Y = 37

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -32
Z + Y + X = 62
Z + X - Y = 60

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 39
Z + Y + X = 107
Z + X - Y = 33

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 16
Z + Y + X = 80
Z + X - Y = 24

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 51
Z + Y + X = 123
Z + X - Y = 45

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -14
Z + Y + X = 80
Z + X - Y = 70

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 26
Z + Y + X = 60
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 57
Z + Y + X = 95
Z + X - Y = 3

X=
Y=
Z=