Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = -5
Z + Y + X = 67
Z + X - Y = 21

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 50
Z + Y + X = 98
Z + X - Y = 22

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 38
Z + Y + X = 94
Z + X - Y = 18

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 69
Z + Y + X = 79
Z + X - Y = 17

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 26
Z + Y + X = 64
Z + X - Y = 18

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1
Z + Y + X = 75
Z + X - Y = 21

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -5
Z + Y + X = 47
Z + X - Y = 25

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 56
Z + Y + X = 78
Z + X - Y = 34

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 4
Z + Y + X = 90
Z + X - Y = 82

X=
Y=
Z=