Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 33
Z + Y + X = 47
Z + X - Y = 7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 96
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 35
Z + Y + X = 93
Z + X - Y = 5

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 25
Z + Y + X = 95
Z + X - Y = 37

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 93
Z + X - Y = 57

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 46
Z + Y + X = 68
Z + X - Y = 12

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 23
Z + Y + X = 97
Z + X - Y = 37

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 56
Z + Y + X = 78
Z + X - Y = 32

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 33
Z + Y + X = 69
Z + X - Y = 15

X=
Y=
Z=