Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 0
Z + Y + X = 78
Z + X - Y = 56

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 32
Z + Y + X = 58
Z + X - Y = -28

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -2
Z + Y + X = 42
Z + X - Y = 12

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 24
Z + Y + X = 48
Z + X - Y = 20

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 28
Z + Y + X = 110
Z + X - Y = 32

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 54
Z + Y + X = 66
Z + X - Y = -20

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 28
Z + Y + X = 34
Z + X - Y = -22

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 22
Z + Y + X = 52
Z + X - Y = -14

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 12
Z + Y + X = 84
Z + X - Y = 64

X=
Y=
Z=