Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 10
Z + Y + X = 74
Z + X - Y = 4

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 49
Z + Y + X = 59
Z + X - Y = 7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 14
Z + Y + X = 90
Z + X - Y = 10

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 77
Z + Y + X = 97
Z + X - Y = 21

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 36
Z + Y + X = 46
Z + X - Y = -8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -36
Z + Y + X = 56
Z + X - Y = 42

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -36
Z + Y + X = 58
Z + X - Y = 46

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 0
Z + Y + X = 74
Z + X - Y = 4

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 38
Z + Y + X = 52
Z + X - Y = 16

X=
Y=
Z=