Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = -13
Z + Y + X = 35
Z + X - Y = 23

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 0
Z + Y + X = 66
Z + X - Y = 62

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1
Z + Y + X = 53
Z + X - Y = 5

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 64
Z + Y + X = 66
Z + X - Y = 26

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 23
Z + Y + X = 103
Z + X - Y = 65

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 71
Z + Y + X = 87
Z + X - Y = 17

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 52
Z + Y + X = 136
Z + X - Y = 42

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 4
Z + Y + X = 104
Z + X - Y = 14

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 29
Z + Y + X = 39
Z + X - Y = -25

X=
Y=
Z=