Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 45
Z + Y + X = 71
Z + X - Y = -1

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 15
Z + Y + X = 21
Z + X - Y = 7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 54
Z + Y + X = 70
Z + X - Y = 24

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 16
Z + Y + X = 102
Z + X - Y = 78

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 67
Z + Y + X = 81
Z + X - Y = 17

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 29
Z + Y + X = 49
Z + X - Y = -3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 37
Z + Y + X = 83
Z + X - Y = 19

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 33
Z + Y + X = 89
Z + X - Y = 31

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -6
Z + Y + X = 58
Z + X - Y = 36

X=
Y=
Z=