Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
234
+640

  128
+499

509
+814

  583
+156

270
+599

  188
+308

365
+593

  865
+287

773
+958

  294
+310

320
+817

  415
+939

145
+391

  151
+459

315
+507

  371
+464

156
+413

  895
+581

235
+472

  671
+419

81
+777

  661
+359

376
+520

  582
+139