Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
280
+148

  519
+557

286
+250

  749
+855

827
+713

  754
+274

342
+382

  544
+897

750
+678

  741
+518

341
+499

  990
+127

883
+867

  429
+377

663
+932

  392
+862

89
+830

  425
+288

89
+164

  152
+835

809
+824

  118
+141

215
+578

  969
+885