Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
964
+940

  430
+205

557
+73

  178
+143

523
+598

  632
+107

301
+994

  544
+535

914
+326

  647
+555

627
+180

  398
+813

507
+942

  253
+796

955
+338

  865
+918

285
+287

  132
+761

298
+222

  836
+738

754
+461

  779
+975

461
+315

  515
+368