Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
763
+93

  472
+308

251
+431

  427
+411

199
+993

  413
+541

627
+812

  719
+453

837
+696

  116
+210

648
+281

  88
+844

766
+137

  217
+262

556
+607

  245
+312

634
+633

  555
+804

995
+901

  223
+185

895
+552

  660
+516

371
+372

  901
+199