Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
6338
+1514

  9480
+1205

945
+889

  5246
+977

8318
+2915

  7495
+3314

5645
+742

  7822
+8692

6695
+6548

  7917
+5665

4882
+915

  5631
+4172

3734
+1038

  9556
+7033

3801
+1002

  7630
+9332

2502
+1936

  9840
+2567

5006
+2706

  2921
+3251

7760
+7466

  5909
+3333

9696
+3566

  2110
+6351