Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
88
+50

  39
+65

49
+80

  77
+88

50
+11

  78
+47

75
+28

  51
+28

24
+84

  90
+47

21
+60

  20
+37

53
+63

  25
+83

12
+96

  67
+91

45
+97

  55
+84

77
+32

  71
+26

33
+49

  64
+99

68
+15

  26
+82