Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
96
+88

  20
+90

43
+63

  100
+61

36
+18

  69
+83

38
+39

  100
+48

41
+88

  73
+91

39
+34

  72
+85

32
+26

  80
+67

56
+69

  50
+51

56
+60

  41
+90

23
+40

  51
+49

48
+19

  32
+77

49
+32

  24
+80