Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
45
+62

  79
+38

99
+16

  90
+38

17
+56

  20
+26

26
+75

  19
+41

69
+90

  34
+90

20
+80

  73
+17

37
+58

  48
+46

70
+88

  57
+14

50
+36

  42
+48

43
+32

  77
+50

79
+87

  67
+96

62
+77

  36
+30