Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
17
+91

  60
+70

63
+96

  70
+42

71
+94

  30
+11

22
+76

  97
+84

35
+80

  20
+61

99
+32

  59
+27

20
+11

  51
+70

31
+36

  26
+38

27
+76

  99
+80

71
+69

  21
+42

62
+42

  44
+75

17
+40

  59
+43