Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
35
+77

  34
+30

54
+62

  58
+87

97
+23

  44
+11

36
+35

  12
+78

76
+96

  14
+65

26
+38

  31
+15

37
+89

  89
+77

84
+25

  28
+19

92
+52

  40
+46

14
+88

  33
+11

11
+67

  12
+37

93
+15

  15
+68