Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
35
+72

  82
+16

36
+42

  33
+48

92
+76

  57
+60

91
+57

  24
+25

17
+17

  73
+92

78
+59

  56
+70

52
+78

  98
+42

31
+12

  91
+57

75
+73

  64
+11

15
+87

  49
+98

63
+96

  57
+53

53
+72

  69
+60