Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
4 + 1 =
20 + 0 =
9 + 8 =
6 + 20 =
19 + 7 =
15 + 6 =
4 + 14 =
14 + 3 =
5 + 17 =
19 + 19 =
13 + 11 =
16 + 4 =
7 + 9 =
1 + 14 =
14 + 17 =
15 + 18 =
18 + 14 =
19 + 7 =
1 + 5 =
6 + 20 =
13 + 0 =
6 + 18 =
15 + 0 =
1 + 0 =
17 + 20 =
20 + 9 =
10 + 15 =
13 + 18 =
4 + 15 =
12 + 19 =
11 + 6 =
17 + 9 =
20 + 15 =
16 + 1 =
0 + 2 =
0 + 14 =
3 + 7 =
11 + 18 =
7 + 13 =
19 + 3 =
12 + 18 =
13 + 2 =
13 + 6 =
0 + 18 =
0 + 13 =
16 + 12 =
19 + 12 =
0 + 18 =
7 + 17 =
19 + 8 =
20 + 20 =
1 + 2 =
7 + 13 =
0 + 14 =
5 + 19 =
18 + 18 =
17 + 11 =
0 + 9 =
17 + 1 =
7 + 18 =
14 + 2 =
9 + 13 =
15 + 10 =
10 + 1 =
7 + 9 =
9 + 6 =
9 + 11 =
8 + 16 =
3 + 8 =
10 + 9 =
7 + 8 =
7 + 3 =
19 + 8 =
13 + 16 =
10 + 20 =