Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
13 + 19 =
6 + 15 =
18 + 7 =
9 + 5 =
10 + 9 =
14 + 12 =
20 + 3 =
17 + 16 =
15 + 15 =
4 + 19 =
19 + 2 =
10 + 10 =
0 + 11 =
4 + 15 =
14 + 13 =
15 + 7 =
11 + 0 =
1 + 8 =
7 + 11 =
13 + 17 =
20 + 6 =
8 + 20 =
10 + 4 =
16 + 4 =
20 + 0 =
3 + 18 =
2 + 13 =
8 + 3 =
4 + 12 =
19 + 19 =
5 + 13 =
6 + 17 =
13 + 8 =
4 + 0 =
19 + 18 =
17 + 19 =
4 + 5 =
19 + 15 =
10 + 15 =
19 + 9 =
15 + 2 =
7 + 18 =
16 + 15 =
1 + 20 =
7 + 20 =
19 + 12 =
12 + 4 =
8 + 5 =
12 + 13 =
5 + 10 =
11 + 2 =
9 + 15 =
7 + 7 =
9 + 17 =
1 + 8 =
6 + 17 =
10 + 13 =
15 + 5 =
8 + 16 =
5 + 15 =
15 + 3 =
7 + 7 =
8 + 16 =
13 + 20 =
9 + 19 =
10 + 20 =
0 + 19 =
14 + 7 =
6 + 3 =
4 + 8 =
12 + 11 =
5 + 1 =
3 + 20 =
7 + 11 =
15 + 13 =