Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
19 + 6 =
13 + 10 =
10 + 14 =
12 + 11 =
15 + 12 =
11 + 6 =
5 + 10 =
11 + 20 =
13 + 0 =
17 + 0 =
17 + 10 =
20 + 5 =
12 + 19 =
6 + 0 =
17 + 20 =
2 + 16 =
6 + 16 =
5 + 16 =
9 + 17 =
7 + 4 =
9 + 18 =
11 + 14 =
8 + 1 =
13 + 1 =
2 + 10 =
2 + 20 =
20 + 2 =
4 + 12 =
1 + 11 =
12 + 18 =
11 + 15 =
14 + 17 =
10 + 19 =
12 + 20 =
16 + 19 =
3 + 4 =
17 + 14 =
19 + 5 =
16 + 11 =
6 + 18 =
1 + 9 =
17 + 0 =
11 + 1 =
12 + 13 =
13 + 4 =
10 + 3 =
20 + 4 =
20 + 9 =
2 + 12 =
9 + 18 =
11 + 12 =
2 + 8 =
6 + 0 =
13 + 2 =
12 + 20 =
0 + 13 =
9 + 18 =
14 + 0 =
19 + 6 =
13 + 11 =
10 + 3 =
15 + 9 =
7 + 14 =
19 + 9 =
6 + 7 =
7 + 17 =
20 + 9 =
5 + 6 =
10 + 18 =
8 + 2 =
18 + 8 =
15 + 6 =
5 + 9 =
6 + 4 =
15 + 20 =