Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
19 + 0 =
4 + 9 =
10 + 9 =
18 + 19 =
14 + 13 =
15 + 11 =
2 + 8 =
18 + 20 =
5 + 9 =
0 + 2 =
8 + 10 =
4 + 7 =
6 + 12 =
4 + 0 =
3 + 8 =
0 + 1 =
9 + 5 =
11 + 19 =
15 + 8 =
18 + 8 =
1 + 12 =
19 + 3 =
20 + 17 =
2 + 5 =
5 + 3 =
7 + 14 =
14 + 12 =
0 + 20 =
3 + 4 =
20 + 7 =
13 + 0 =
9 + 1 =
6 + 20 =
0 + 0 =
8 + 18 =
9 + 9 =
9 + 7 =
13 + 9 =
3 + 16 =
15 + 9 =
19 + 1 =
2 + 12 =
14 + 3 =
12 + 17 =
8 + 11 =
3 + 0 =
12 + 13 =
2 + 18 =
12 + 3 =
19 + 0 =
0 + 7 =
9 + 10 =
15 + 2 =
20 + 19 =
18 + 14 =
8 + 17 =
16 + 10 =
8 + 9 =
14 + 0 =
6 + 1 =
11 + 10 =
2 + 3 =
2 + 5 =
1 + 15 =
8 + 0 =
15 + 9 =
7 + 4 =
20 + 2 =
6 + 19 =
0 + 3 =
13 + 8 =
20 + 9 =
19 + 8 =
19 + 13 =
8 + 4 =