Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
5 + 2 =
3 + 19 =
10 + 10 =
6 + 6 =
7 + 11 =
0 + 5 =
19 + 5 =
0 + 2 =
11 + 8 =
17 + 10 =
11 + 8 =
18 + 16 =
17 + 20 =
6 + 18 =
20 + 13 =
18 + 5 =
15 + 0 =
3 + 4 =
10 + 10 =
10 + 18 =
1 + 11 =
2 + 0 =
16 + 3 =
2 + 6 =
11 + 19 =
16 + 2 =
7 + 14 =
19 + 3 =
13 + 4 =
0 + 13 =
17 + 18 =
18 + 11 =
18 + 1 =
16 + 8 =
12 + 5 =
6 + 13 =
17 + 9 =
13 + 12 =
12 + 16 =
19 + 3 =
14 + 15 =
6 + 1 =
9 + 4 =
4 + 1 =
9 + 4 =
15 + 5 =
2 + 13 =
17 + 0 =
14 + 12 =
8 + 6 =
18 + 15 =
19 + 14 =
3 + 11 =
6 + 16 =
7 + 5 =
19 + 0 =
20 + 5 =
2 + 8 =
9 + 6 =
10 + 18 =
11 + 5 =
3 + 13 =
18 + 20 =
14 + 12 =
12 + 1 =
18 + 9 =
17 + 17 =
3 + 20 =
8 + 9 =
15 + 15 =
15 + 14 =
16 + 15 =
19 + 18 =
2 + 8 =
4 + 13 =