Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
1

7
 + 6

4
=
9

7
 + 3

1
=
10

5
 + 4

6
=
8

9
 + 3

5
=
1

10
 + 6

9
=
8

9
 + 2

8
=
1

18
 + 1

3
=
7

2
 + 8

6
=
9

10
 + 7

4
=
1

9
 + 10

9
=
5

4
 + 3

4
=
3

8
 + 3

5
=