Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
1

8
 + 9

8
=
4

90
 + 9

10
=
9

9
 + 3

7
=
9

9
 + 9

5
=
3

7
 + 5

3
=
8

7
 + 3

7
=
1

25
 + 9

5
=
7

4
 + 7

6
=
1

4
 + 4

6
=
3

15
 + 1

3
=
4

9
 + 2

4
=
8

8
 + 1

10
=