Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
2

9
 + 8

4
=
7

56
 + 1

7
=
3

3
 + 9

8
=
1

7
 + 6

10
=
2

9
 + 7

3
=
7

1
 + 4

3
=
2

45
 + 3

5
=
5

10
 + 7

4
=
8

8
 + 4

4
=
4

10
 + 6

5
=
5

3
 + 5

5
=
10

5
 + 1

10
=