Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
6

6
 + 10

3
=
7

24
 + 7

6
=
2

5
 + 1

10
=
2

2
 + 10

1
=
4

8
 + 5

5
=
8

10
 + 6

5
=
3

49
 + 9

7
=
9

3
 + 4

9
=
9

1
 + 6

3
=
6

14
 + 7

2
=
1

2
 + 3

8
=
3

8
 + 7

2
=