Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
3

5
 + 6

1
=
8

50
 + 2

5
=
5

10
 + 5

9
=
10

1
 + 4

6
=
9

7
 + 4

5
=
1

6
 + 9

6
=
2

21
 + 2

3
=
10

9
 + 2

10
=
4

10
 + 2

7
=
4

21
 + 9

3
=
6

2
 + 6

4
=
2

9
 + 10

10
=