Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
10

7
 + 9

3
=
1

9
 + 8

9
=
3

5
 + 6

4
=
10

9
 + 4

7
=
9

7
 + 9

3
=
5

10
 + 3

8
=
10

2
 + 2

1
=
1

10
 + 1

1
=
6

3
 + 6

10
=
2

40
 + 5

4
=
5

7
 + 5

10
=
6

7
 + 4

9
=