Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
8

6
 + 9

9
=
2

10
 + 1

10
=
9

4
 + 2

6
=
5

5
 + 3

6
=
3

1
 + 4

1
=
4

10
 + 5

8
=
1

12
 + 5

6
=
2

3
 + 10

10
=
8

8
 + 9

8
=
8

80
 + 6

10
=
2

6
 + 6

8
=
10

3
 + 3

8
=