Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
1865 : 8 =
7133 : 9 =
5120 : 3 =
2797 : 3 =
2189 : 9 =
8813 : 9 =
8286 : 8 =
7922 : 2 =
4235 : 9 =
355 : 7 =
7174 : 9 =
1443 : 9 =
4286 : 6 =
5697 : 6 =
4546 : 3 =
259 : 7 =
9289 : 7 =
5556 : 5 =
9096 : 8 =
6296 : 2 =
7415 : 6 =