Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
3240 : 5 =5096 : 8 =4207 : 7 =4634 : 7 =2196 : 3 =3612 : 7 =7192 : 8 =2448 : 3 =4130 : 7 =4464 : 9 =2690 : 5 =266 : 2 =3731 : 7 =66 : 2 =2296 : 7 =3852 : 9 =282 : 2 =5523 : 7 =3985 : 5 =2784 : 6 =5202 : 9 =1270 : 5 =1682 : 2 =3120 : 5 =