Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
435 : 5 =651 : 7 =15 : 5 =261 : 9 =140 : 4 =38 : 2 =42 : 3 =21 : 3 =124 : 4 =88 : 1 =616 : 7 =90 : 3 =44 : 4 =12 : 6 =172 : 4 =231 : 3 =616 : 7 =18 : 9 =66 : 3 =480 : 6 =639 : 9 =632 : 8 =248 : 8 =84 : 6 =