Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
60 : 5 =100 : 1 =208 : 4 =468 : 9 =135 : 3 =518 : 7 =54 : 9 =324 : 4 =4 : 4 =390 : 6 =348 : 6 =75 : 1 =133 : 7 =158 : 2 =230 : 5 =108 : 6 =190 : 2 =320 : 5 =110 : 2 =351 : 9 =92 : 2 =340 : 5 =25 : 5 =90 : 1 =