Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
120 : 8 =111 : 3 =273 : 7 =570 : 6 =22 : 1 =475 : 5 =140 : 4 =237 : 3 =138 : 6 =582 : 6 =760 : 8 =164 : 4 =356 : 4 =186 : 2 =810 : 9 =88 : 1 =237 : 3 =68 : 2 =297 : 3 =158 : 2 =210 : 7 =408 : 6 =75 : 5 =348 : 4 =