Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
276 : 6 =280 : 5 =69 : 1 =105 : 5 =40 : 1 =240 : 8 =292 : 4 =7 : 7 =51 : 3 =89 : 1 =585 : 9 =306 : 9 =432 : 6 =165 : 5 =48 : 8 =65 : 5 =287 : 7 =1 : 1 =142 : 2 =58 : 1 =200 : 8 =864 : 9 =234 : 9 =284 : 4 =