Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
124 : 4 =138 : 6 =72 : 3 =522 : 9 =210 : 6 =1 : 1 =882 : 9 =78 : 2 =384 : 8 =360 : 9 =584 : 8 =500 : 5 =44 : 1 =216 : 4 =675 : 9 =70 : 1 =315 : 9 =420 : 6 =51 : 3 =250 : 5 =435 : 5 =480 : 8 =423 : 9 =36 : 9 =