Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
36 : 2 =525 : 7 =17 : 1 =37 : 1 =68 : 2 =305 : 5 =348 : 4 =553 : 7 =495 : 9 =78 : 2 =396 : 9 =9 : 3 =80 : 2 =82 : 2 =231 : 3 =27 : 9 =308 : 7 =414 : 6 =87 : 1 =140 : 2 =54 : 3 =70 : 1 =320 : 5 =156 : 2 =