Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
18 : 3 =237 : 3 =203 : 7 =292 : 4 =144 : 3 =255 : 3 =440 : 8 =329 : 7 =693 : 7 =385 : 7 =528 : 6 =864 : 9 =68 : 1 =96 : 1 =560 : 7 =312 : 8 =200 : 2 =45 : 3 =720 : 8 =256 : 4 =80 : 5 =483 : 7 =74 : 2 =156 : 4 =