Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
154 : 2 =2 : 2 =66 : 3 =600 : 6 =225 : 3 =249 : 3 =540 : 9 =76 : 2 =260 : 5 =177 : 3 =147 : 7 =520 : 8 =637 : 7 =135 : 3 =236 : 4 =312 : 4 =350 : 7 =385 : 7 =50 : 5 =272 : 8 =166 : 2 =68 : 4 =70 : 5 =348 : 6 =