Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
16 : 2 =415 : 5 =36 : 2 =210 : 5 =540 : 6 =183 : 3 =7 : 7 =36 : 9 =261 : 9 =365 : 5 =414 : 9 =238 : 7 =285 : 3 =82 : 1 =270 : 5 =282 : 6 =201 : 3 =88 : 8 =240 : 5 =120 : 4 =135 : 9 =132 : 2 =413 : 7 =72 : 8 =