Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
720 : 90 =252 : 84 =93 : 93 =213 : 71 =161 : 23 =72 : 24 =310 : 31 =504 : 84 =567 : 81 =175 : 25 =354 : 59 =364 : 52 =574 : 82 =147 : 49 =102 : 17 =810 : 81 =287 : 41 =99 : 33 =710 : 71 =504 : 56 =455 : 65 =153 : 17 =680 : 68 =235 : 47 =