Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
133 : 19 =14 : 14 =459 : 51 =450 : 90 =48 : 12 =237 : 79 =380 : 76 =66 : 33 =240 : 30 =390 : 78 =91 : 13 =540 : 90 =160 : 20 =434 : 62 =864 : 96 =83 : 83 =468 : 52 =220 : 22 =78 : 78 =328 : 41 =78 : 39 =13 : 13 =174 : 58 =192 : 24 =