Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
195 : 39 =340 : 68 =900 : 100 =335 : 67 =384 : 64 =14 : 14 =810 : 90 =144 : 72 =36 : 36 =700 : 70 =260 : 52 =150 : 50 =91 : 13 =48 : 16 =530 : 53 =234 : 26 =378 : 42 =140 : 35 =750 : 75 =328 : 82 =432 : 48 =180 : 45 =77 : 77 =53 : 53 =