Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
282 : 94 =396 : 99 =520 : 65 =200 : 40 =150 : 25 =273 : 39 =176 : 22 =175 : 25 =270 : 27 =784 : 98 =84 : 12 =584 : 73 =456 : 76 =175 : 35 =400 : 50 =352 : 88 =900 : 100 =553 : 79 =63 : 63 =104 : 13 =276 : 69 =392 : 49 =147 : 21 =192 : 48 =