Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
252 : 42 =550 : 55 =282 : 47 =170 : 17 =80 : 10 =110 : 11 =39 : 13 =110 : 22 =702 : 78 =243 : 81 =200 : 20 =168 : 56 =12 : 12 =492 : 82 =235 : 47 =240 : 30 =112 : 14 =375 : 75 =324 : 36 =192 : 48 =290 : 58 =204 : 34 =360 : 72 =75 : 15 =