Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
80 : 40 =228 : 76 =240 : 24 =68 : 17 =183 : 61 =950 : 95 =97 : 97 =513 : 57 =210 : 21 =168 : 84 =164 : 41 =294 : 49 =532 : 76 =222 : 74 =196 : 28 =600 : 100 =648 : 81 =780 : 78 =648 : 72 =117 : 39 =66 : 22 =31 : 31 =280 : 35 =460 : 92 =