Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
500 : 50 =534 : 89 =116 : 58 =90 : 18 =154 : 77 =210 : 35 =990 : 99 =207 : 23 =48 : 12 =384 : 48 =492 : 82 =470 : 94 =396 : 99 =32 : 32 =513 : 57 =100 : 10 =738 : 82 =244 : 61 =105 : 15 =729 : 81 =80 : 80 =312 : 39 =485 : 97 =680 : 68 =