Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
6 + x = 10
x=


1 + x = 9
x=


6 + x = 7
x=


2 + x = 5
x=


2 + x = 3
x=


1 + x = 1
x=


4 + x = 9
x=


1 + x = 1
x=


1 + x = 9
x=


6 + x = 8
x=


6 - x = 2
x=


7 - x = 5
x=


4 - x = 4
x=


3 - x = 2
x=


4 - x = 1
x=


2 - x = 1
x=


9 - x = 9
x=


4 - x = 2
x=


9 - x = 7
x=


9 - x = 1
x=


x - 2 = 2
x=


x - 0 = 10
x=


x - 2 = 2
x=


x - 0 = 9
x=


x - 0 = 0
x=


x - 4 = 7
x=


x - 2 = 9
x=


x - 0 = 1
x=


x - 0 = 0
x=


x - 4 = 9
x=