Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
57 + x = 90
x=


56 + x = 82
x=


24 + x = 37
x=


2 + x = 15
x=


53 + x = 56
x=


13 + x = 98
x=


29 + x = 78
x=


44 + x = 100
x=


24 + x = 61
x=


36 + x = 36
x=


78 - x = 2
x=


93 - x = 47
x=


6 - x = 5
x=


3 - x = 3
x=


6 - x = 2
x=


54 - x = 52
x=


84 - x = 30
x=


63 - x = 13
x=


100 - x = 78
x=


28 - x = 16
x=


x - 18 = 72
x=


x - 33 = 67
x=


x - 41 = 61
x=


x - 20 = 93
x=


x - 1 = 5
x=


x - 17 = 20
x=


x - 3 = 30
x=


x - 12 = 33
x=


x - 33 = 91
x=


x - 23 = 23
x=