Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
23 + x = 47
x=


17 + x = 99
x=


26 + x = 32
x=


8 + x = 12
x=


9 + x = 14
x=


1 + x = 1
x=


1 + x = 4
x=


5 + x = 15
x=


19 + x = 25
x=


35 + x = 58
x=


1 - x = 1
x=


34 - x = 20
x=


51 - x = 21
x=


90 - x = 2
x=


63 - x = 60
x=


39 - x = 4
x=


42 - x = 16
x=


25 - x = 19
x=


18 - x = 7
x=


37 - x = 12
x=


x - 36 = 96
x=


x - 14 = 14
x=


x - 12 = 43
x=


x - 22 = 33
x=


x - 1 = 1
x=


x - 0 = 26
x=


x - 37 = 62
x=


x - 7 = 59
x=


x - 0 = 1
x=


x - 10 = 15
x=