Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
2 + x = 13
x=


44 + x = 49
x=


23 + x = 48
x=


32 + x = 35
x=


29 + x = 61
x=


29 + x = 65
x=


29 + x = 75
x=


8 + x = 28
x=


21 + x = 53
x=


8 + x = 39
x=


60 - x = 47
x=


6 - x = 5
x=


65 - x = 18
x=


56 - x = 38
x=


80 - x = 38
x=


18 - x = 17
x=


61 - x = 41
x=


81 - x = 7
x=


13 - x = 2
x=


98 - x = 72
x=


x - 38 = 62
x=


x - 6 = 16
x=


x - 44 = 100
x=


x - 33 = 62
x=


x - 0 = 84
x=


x - 31 = 71
x=


x - 59 = 77
x=


x - 6 = 14
x=


x - 2 = 2
x=


x - 8 = 9
x=