Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
394 + x = 648
x=


147 + x = 379
x=


323 + x = 668
x=


545 + x = 962
x=


310 + x = 327
x=


2 + x = 821
x=


323 + x = 559
x=


491 + x = 498
x=


43 + x = 957
x=


60 + x = 382
x=


690 - x = 287
x=


643 - x = 355
x=


95 - x = 89
x=


457 - x = 226
x=


992 - x = 53
x=


162 - x = 104
x=


661 - x = 357
x=


25 - x = 9
x=


24 - x = 24
x=


895 - x = 314
x=


x - 668 = 934
x=


x - 173 = 352
x=


x - 248 = 292
x=


x - 118 = 476
x=


x - 767 = 894
x=


x - 236 = 405
x=


x - 12 = 272
x=


x - 49 = 135
x=


x - 578 = 976
x=


x - 831 = 859
x=