Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
1 + x = 2
x=


3 + x = 3
x=


9 + x = 13
x=


6 + x = 19
x=


1 + x = 11
x=


1 + x = 2
x=


8 + x = 13
x=


7 + x = 18
x=


4 + x = 11
x=


6 + x = 15
x=


17 - x = 10
x=


18 - x = 15
x=


13 - x = 6
x=


9 - x = 3
x=


18 - x = 7
x=


1 - x = 1
x=


17 - x = 3
x=


19 - x = 9
x=


17 - x = 14
x=


15 - x = 6
x=


x - 14 = 17
x=


x - 5 = 10
x=


x - 3 = 8
x=


x - 17 = 17
x=


x - 7 = 14
x=


x - 3 = 6
x=


x - 0 = 2
x=


x - 5 = 7
x=


x - 10 = 13
x=


x - 10 = 20
x=