Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
5 + x = 16
x=


5 + x = 6
x=


1 + x = 10
x=


1 + x = 12
x=


7 + x = 15
x=


9 + x = 11
x=


9 + x = 14
x=


13 + x = 14
x=


7 + x = 7
x=


1 + x = 14
x=


15 - x = 13
x=


1 - x = 1
x=


17 - x = 13
x=


18 - x = 9
x=


4 - x = 3
x=


3 - x = 3
x=


20 - x = 9
x=


14 - x = 7
x=


11 - x = 3
x=


10 - x = 3
x=


x - 14 = 14
x=


x - 7 = 20
x=


x - 8 = 12
x=


x - 5 = 5
x=


x - 10 = 10
x=


x - 4 = 19
x=


x - 16 = 16
x=


x - 7 = 11
x=


x - 6 = 14
x=


x - 2 = 2
x=