Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
6 + x = 11
x=


10 + x = 34
x=


25 + x = 27
x=


25 + x = 25
x=


18 + x = 18
x=


32 + x = 39
x=


7 + x = 9
x=


13 + x = 50
x=


30 + x = 47
x=


41 + x = 44
x=


16 - x = 15
x=


41 - x = 34
x=


9 - x = 3
x=


9 - x = 3
x=


17 - x = 10
x=


42 - x = 23
x=


4 - x = 3
x=


41 - x = 25
x=


21 - x = 7
x=


30 - x = 23
x=


x - 4 = 12
x=


x - 11 = 28
x=


x - 3 = 5
x=


x - 1 = 32
x=


x - 4 = 8
x=


x - 24 = 49
x=


x - 17 = 21
x=


x - 9 = 15
x=


x - 2 = 4
x=


x - 18 = 44
x=