Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
5 x X = 5
X=
8 x X = 16
X=
4 x X = 32
X=
8 x X = 32
X=
5 x X = 20
X=
8 x X = 72
X=
8 x X = 56
X=
4 x X = 28
X=
42 : x = 7
x=
32 : x = 4
x=
42 : x = 7
x=
40 : x = 4
x=
4 : x = 1
x=
16 : x = 8
x=
30 : x = 5
x=
54 : x = 9
x=
x : 1 = 1
x=
x : 8 = 3
x=
x : 7 = 4
x=
x : 8 = 5
x=
x : 4 = 1
x=
x : 8 = 5
x=
x : 2 = 1
x=
x : 7 = 1
x=