Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
10 x X = 80
X=
2 x X = 20
X=
10 x X = 100
X=
4 x X = 20
X=
4 x X = 28
X=
10 x X = 60
X=
1 x X = 6
X=
9 x X = 36
X=
54 : x = 9
x=
12 : x = 6
x=
1 : x = 1
x=
7 : x = 1
x=
15 : x = 5
x=
12 : x = 4
x=
54 : x = 6
x=
24 : x = 6
x=
x : 6 = 8
x=
x : 8 = 6
x=
x : 10 = 5
x=
x : 2 = 2
x=
x : 7 = 4
x=
x : 9 = 2
x=
x : 5 = 7
x=
x : 6 = 8
x=