Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
9 x X = 81
X=
9 x X = 72
X=
5 x X = 15
X=
1 x X = 2
X=
6 x X = 12
X=
8 x X = 32
X=
6 x X = 36
X=
5 x X = 25
X=
36 : x = 4
x=
3 : x = 1
x=
10 : x = 2
x=
42 : x = 7
x=
30 : x = 5
x=
40 : x = 4
x=
30 : x = 6
x=
28 : x = 7
x=
x : 4 = 3
x=
x : 6 = 2
x=
x : 4 = 8
x=
x : 10 = 7
x=
x : 10 = 10
x=
x : 6 = 8
x=
x : 3 = 6
x=
x : 10 = 10
x=