Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
4 x X = 96
X=


31 x X = 2914
X=


8 x X = 624
X=


23 x X = 1104
X=


87 x X = 4959
X=


2268 : x = 63
x=


375 : x = 75
x=


840 : x = 14
x=


175 : x = 25
x=


1225 : x = 49
x=


x : 30 = 11
x=


x : 65 = 75
x=


x : 29 = 66
x=


x : 21 = 59
x=


x : 29 = 9
x=