Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
1 x X = 10
X=


5 x X = 55
X=


20 x X = 40
X=


1 x X = 13
X=


16 x X = 32
X=


306 : x = 18
x=


12 : x = 12
x=


20 : x = 10
x=


80 : x = 20
x=


50 : x = 5
x=


x : 7 = 1
x=


x : 9 = 17
x=


x : 14 = 20
x=


x : 13 = 17
x=


x : 9 = 1
x=