Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
7 x X = 7
X=


4 x X = 72
X=


8 x X = 120
X=


15 x X = 15
X=


3 x X = 42
X=


238 : x = 17
x=


95 : x = 5
x=


132 : x = 12
x=


56 : x = 8
x=


95 : x = 5
x=


x : 13 = 18
x=


x : 1 = 6
x=


x : 20 = 12
x=


x : 13 = 20
x=


x : 3 = 5
x=