Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
8 x X = 152
X=


42 x X = 294
X=


32 x X = 960
X=


27 x X = 837
X=


27 x X = 486
X=


49 : x = 7
x=


527 : x = 17
x=


255 : x = 17
x=


294 : x = 14
x=


147 : x = 3
x=


x : 17 = 44
x=


x : 40 = 44
x=


x : 5 = 10
x=


x : 17 = 36
x=


x : 20 = 12
x=