Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
10 + x = 10
x=


1 + x = 7
x=


6 + x = 10
x=


10 + x = 4
x=


3 + x = 8
x=


3 + x = 2
x=


6 + x = 3
x=


10 + x = 4
x=


5 + x = 10
x=


4 + x = 9
x=


8 - x = 9
x=


9 - x = 7
x=


1 - x = 9
x=


1 - x = 8
x=


6 - x = 7
x=


3 - x = 6
x=


6 - x = 10
x=


7 - x = 5
x=


5 - x = 10
x=


5 - x = 3
x=


x - 6 = 2
x=


x - 5 = 4
x=


x - 8 = 1
x=


x - 0 = 5
x=


x - 3 = 3
x=


x - 0 = 4
x=


x - 2 = 2
x=


x - 2 = 7
x=


x - 8 = 1
x=


x - 7 = 10
x=