Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
18 + x = 17
x=


17 + x = 89
x=


66 + x = 88
x=


69 + x = 7
x=


66 + x = 10
x=


98 + x = 100
x=


88 + x = 16
x=


58 + x = 3
x=


58 + x = 48
x=


17 + x = 60
x=


100 - x = 37
x=


56 - x = 73
x=


83 - x = 1
x=


91 - x = 31
x=


19 - x = 41
x=


46 - x = 35
x=


59 - x = 34
x=


52 - x = 46
x=


100 - x = 59
x=


14 - x = 9
x=


x - 13 = 23
x=


x - 39 = 6
x=


x - 8 = 0
x=


x - 48 = 97
x=


x - 55 = 66
x=


x - 66 = 66
x=


x - 21 = 92
x=


x - 74 = 37
x=


x - 28 = 21
x=


x - 39 = 4
x=