Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
93 + x = 5
x=


82 + x = 90
x=


29 + x = 24
x=


71 + x = 21
x=


72 + x = 76
x=


19 + x = 57
x=


34 + x = 68
x=


2 + x = 10
x=


99 + x = 47
x=


2 + x = 50
x=


38 - x = 45
x=


4 - x = 6
x=


68 - x = 12
x=


82 - x = 82
x=


29 - x = 64
x=


43 - x = 34
x=


56 - x = 32
x=


16 - x = 80
x=


60 - x = 37
x=


51 - x = 35
x=


x - 6 = 7
x=


x - 76 = 54
x=


x - 63 = 39
x=


x - 86 = 78
x=


x - 27 = 62
x=


x - 99 = 87
x=


x - 91 = 71
x=


x - 38 = 4
x=


x - 87 = 1
x=


x - 30 = 20
x=