Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
453 + x = 488
x=


548 + x = 582
x=


23 + x = 60
x=


11 + x = 87
x=


144 + x = 657
x=


395 + x = 844
x=


163 + x = 238
x=


588 + x = 840
x=


132 + x = 802
x=


19 + x = 99
x=


168 - x = 33
x=


963 - x = 418
x=


591 - x = 143
x=


438 - x = 292
x=


615 - x = 384
x=


368 - x = 38
x=


551 - x = 523
x=


43 - x = 27
x=


324 - x = 42
x=


733 - x = 719
x=


x - 200 = 347
x=


x - 261 = 447
x=


x - 74 = 258
x=


x - 16 = 283
x=


x - 172 = 451
x=


x - 150 = 243
x=


x - 118 = 573
x=


x - 8 = 51
x=


x - 219 = 447
x=


x - 51 = 830
x=