Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
122 + x = 631
x=


18 + x = 316
x=


557 + x = 612
x=


299 + x = 837
x=


52 + x = 201
x=


64 + x = 73
x=


3 + x = 5
x=


205 + x = 581
x=


29 + x = 271
x=


13 + x = 251
x=


611 - x = 178
x=


962 - x = 615
x=


557 - x = 346
x=


572 - x = 307
x=


281 - x = 132
x=


288 - x = 263
x=


660 - x = 399
x=


966 - x = 262
x=


512 - x = 411
x=


628 - x = 448
x=


x - 40 = 57
x=


x - 35 = 576
x=


x - 38 = 246
x=


x - 214 = 414
x=


x - 174 = 262
x=


x - 494 = 566
x=


x - 504 = 957
x=


x - 262 = 512
x=


x - 12 = 146
x=


x - 20 = 48
x=