Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
61 + x = 347
x=


1 + x = 31
x=


531 + x = 936
x=


166 + x = 226
x=


84 + x = 231
x=


189 + x = 317
x=


258 + x = 382
x=


201 + x = 838
x=


126 + x = 471
x=


386 + x = 980
x=


441 - x = 140
x=


758 - x = 720
x=


127 - x = 56
x=


29 - x = 25
x=


315 - x = 41
x=


427 - x = 283
x=


303 - x = 139
x=


672 - x = 161
x=


25 - x = 23
x=


971 - x = 248
x=


x - 74 = 257
x=


x - 543 = 850
x=


x - 661 = 962
x=


x - 380 = 878
x=


x - 817 = 953
x=


x - 325 = 826
x=


x - 101 = 173
x=


x - 102 = 342
x=


x - 7 = 20
x=


x - 43 = 129
x=