Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
4 + x = 7
x=


5 + x = 7
x=


19 + x = 1
x=


4 + x = 5
x=


5 + x = 15
x=


19 + x = 3
x=


8 + x = 12
x=


19 + x = 7
x=


9 + x = 7
x=


18 + x = 6
x=


20 - x = 1
x=


11 - x = 5
x=


4 - x = 19
x=


17 - x = 11
x=


17 - x = 19
x=


17 - x = 3
x=


3 - x = 3
x=


8 - x = 4
x=


2 - x = 13
x=


7 - x = 17
x=


x - 9 = 17
x=


x - 8 = 15
x=


x - 1 = 16
x=


x - 2 = 7
x=


x - 12 = 11
x=


x - 10 = 0
x=


x - 11 = 12
x=


x - 16 = 15
x=


x - 12 = 9
x=


x - 5 = 6
x=