Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
16 + x = 2
x=


24 + x = 44
x=


24 + x = 32
x=


48 + x = 46
x=


38 + x = 16
x=


37 + x = 47
x=


2 + x = 45
x=


37 + x = 43
x=


32 + x = 18
x=


21 + x = 38
x=


34 - x = 28
x=


10 - x = 15
x=


29 - x = 14
x=


21 - x = 45
x=


5 - x = 29
x=


13 - x = 7
x=


44 - x = 6
x=


30 - x = 26
x=


30 - x = 26
x=


23 - x = 45
x=


x - 19 = 13
x=


x - 8 = 32
x=


x - 24 = 21
x=


x - 39 = 45
x=


x - 32 = 5
x=


x - 39 = 9
x=


x - 18 = 9
x=


x - 38 = 3
x=


x - 24 = 32
x=


x - 37 = 32
x=