Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
19 + x = 10
x=


41 + x = 7
x=


7 + x = 49
x=


19 + x = 23
x=


25 + x = 5
x=


41 + x = 14
x=


42 + x = 10
x=


22 + x = 18
x=


50 + x = 37
x=


16 + x = 6
x=


34 - x = 8
x=


10 - x = 21
x=


11 - x = 15
x=


43 - x = 7
x=


29 - x = 28
x=


49 - x = 38
x=


47 - x = 5
x=


29 - x = 46
x=


12 - x = 2
x=


15 - x = 16
x=


x - 29 = 26
x=


x - 36 = 5
x=


x - 23 = 20
x=


x - 5 = 6
x=


x - 12 = 23
x=


x - 6 = 21
x=


x - 31 = 20
x=


x - 30 = 26
x=


x - 19 = 46
x=


x - 24 = 36
x=