Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
1 x 9 =
7 x 4 =
9 x 9 =
10 x 7 =
5 x 1 =
6 x 10 =
6 x 2 =
5 x 10 =
3 x 5 =
9 x 9 =
1 x 10 =
6 x 9 =
6 x 10 =
10 x 5 =
10 x 10 =
2 x 1 =
8 x 9 =
4 x 6 =
7 x 3 =
2 x 1 =
3 x 8 =
1 x 9 =
9 x 6 =
8 x 1 =
1 x 6 =
10 x 1 =
5 x 6 =
9 x 1 =
5 x 9 =
5 x 5 =
8 x 7 =
5 x 5 =
5 x 9 =
1 x 2 =
1 x 3 =
2 x 4 =
10 x 3 =
2 x 8 =
9 x 9 =
9 x 9 =
5 x 8 =
10 x 10 =
3 x 8 =
10 x 7 =
7 x 5 =
2 x 4 =
1 x 6 =
9 x 6 =
4 x 9 =
7 x 5 =
2 x 9 =
9 x 1 =
2 x 10 =
9 x 10 =
9 x 7 =
9 x 3 =
4 x 8 =
3 x 7 =
5 x 3 =
4 x 1 =
7 x 5 =
5 x 8 =
1 x 4 =
3 x 5 =
3 x 9 =
10 x 4 =
8 x 8 =
4 x 9 =
7 x 2 =
8 x 5 =
8 x 6 =
8 x 2 =
4 x 10 =
8 x 8 =
2 x 2 =