Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
8 x 2 =
6 x 6 =
9 x 6 =
10 x 9 =
2 x 10 =
4 x 10 =
2 x 5 =
9 x 5 =
5 x 5 =
4 x 5 =
6 x 5 =
2 x 9 =
8 x 8 =
4 x 1 =
3 x 7 =
5 x 1 =
9 x 1 =
6 x 7 =
6 x 6 =
6 x 7 =
5 x 10 =
6 x 7 =
4 x 5 =
1 x 8 =
10 x 5 =
3 x 6 =
9 x 5 =
4 x 6 =
2 x 8 =
6 x 5 =
5 x 1 =
5 x 3 =
1 x 1 =
10 x 7 =
6 x 5 =
3 x 1 =
4 x 9 =
7 x 8 =
4 x 7 =
5 x 3 =
2 x 7 =
8 x 1 =
1 x 2 =
7 x 3 =
10 x 3 =
7 x 4 =
3 x 2 =
7 x 4 =
2 x 6 =
1 x 8 =
1 x 4 =
8 x 5 =
2 x 4 =
2 x 6 =
1 x 6 =
9 x 3 =
3 x 7 =
3 x 4 =
8 x 9 =
6 x 8 =
1 x 2 =
1 x 4 =
3 x 7 =
7 x 5 =
3 x 8 =
2 x 3 =
1 x 10 =
7 x 3 =
3 x 9 =
8 x 4 =
4 x 6 =
6 x 7 =
2 x 8 =
10 x 10 =
6 x 6 =