Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
10 x 2 =
4 x 4 =
3 x 7 =
10 x 10 =
8 x 9 =
8 x 10 =
2 x 10 =
1 x 10 =
1 x 3 =
8 x 2 =
3 x 5 =
7 x 4 =
5 x 9 =
6 x 7 =
3 x 8 =
2 x 2 =
9 x 5 =
5 x 1 =
2 x 5 =
10 x 9 =
3 x 8 =
9 x 5 =
7 x 9 =
5 x 8 =
2 x 2 =
9 x 4 =
7 x 5 =
8 x 2 =
4 x 3 =
8 x 6 =
10 x 9 =
8 x 9 =
4 x 3 =
10 x 6 =
7 x 9 =
5 x 10 =
7 x 3 =
5 x 3 =
2 x 9 =
1 x 3 =
10 x 9 =
7 x 7 =
3 x 4 =
8 x 7 =
6 x 5 =
2 x 6 =
4 x 9 =
4 x 8 =
1 x 3 =
3 x 8 =
2 x 7 =
7 x 8 =
9 x 1 =
1 x 10 =
10 x 1 =
3 x 9 =
10 x 9 =
5 x 3 =
2 x 2 =
9 x 8 =
7 x 1 =
3 x 10 =
9 x 6 =
8 x 10 =
9 x 10 =
8 x 10 =
6 x 4 =
8 x 5 =
5 x 8 =
5 x 4 =
9 x 7 =
3 x 8 =
5 x 8 =
1 x 7 =
10 x 9 =