Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
32
x 62

  22
x 54

10
x 100

  15
x 94

38
x 82

  95
x 84

18
x 50

  16
x 22

14
x 28

  25
x 79

49
x 50

  68
x 18

71
x 93

  76
x 99

33
x 76

  75
x 55

37
x 88

  99
x 38

87
x 14

  31
x 25

86
x 26

  99
x 94

66
x 15

  16
x 71