Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
31
x 65

  25
x 57

48
x 73

  33
x 32

37
x 45

  47
x 89

19
x 24

  76
x 99

35
x 81

  28
x 10

30
x 97

  74
x 100

21
x 10

  88
x 79

18
x 95

  34
x 40

59
x 50

  87
x 98

23
x 20

  30
x 50

55
x 67

  39
x 65

81
x 14

  63
x 16