Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
72
x 41

  68
x 63

55
x 70

  72
x 85

69
x 84

  45
x 92

58
x 11

  41
x 75

57
x 25

  86
x 98

12
x 80

  88
x 43

87
x 88

  77
x 85

73
x 54

  91
x 44

85
x 58

  97
x 40

28
x 68

  25
x 87

51
x 60

  79
x 99

61
x 19

  74
x 17