Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
51
x 89

  14
x 57

53
x 39

  86
x 79

63
x 51

  25
x 30

95
x 19

  92
x 82

54
x 82

  83
x 27

43
x 62

  42
x 18

35
x 27

  62
x 77

93
x 59

  16
x 43

47
x 21

  91
x 91

50
x 77

  70
x 13

27
x 85

  33
x 22

95
x 25

  94
x 49