Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
71
x 36

  38
x 60

77
x 81

  47
x 34

68
x 27

  64
x 64

44
x 81

  72
x 40

81
x 17

  37
x 90

99
x 48

  20
x 25

62
x 92

  34
x 76

14
x 94

  38
x 76

29
x 66

  36
x 96

47
x 73

  29
x 14

90
x 84

  68
x 33

64
x 40

  64
x 45