Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
591
x 116

  848
x 571

88
x 211

  835
x 400

411
x 330

  207
x 738

261
x 234

  492
x 79

110
x 535

  464
x 747

286
x 881

  294
x 700

355
x 536

  856
x 599

349
x 385

  385
x 859

437
x 224

  436
x 440

373
x 262

  773
x 701

528
x 900

  445
x 706

143
x 856

  719
x 164