Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
234
x 484

  637
x 119

943
x 576

  351
x 95

554
x 598

  966
x 895

961
x 313

  147
x 452

799
x 781

  257
x 650

961
x 484

  364
x 668

386
x 992

  751
x 747

933
x 586

  155
x 158

80
x 710

  216
x 943

293
x 482

  969
x 765

90
x 934

  664
x 972

255
x 728

  430
x 974