Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
381
x 307

  491
x 169

278
x 642

  353
x 302

746
x 149

  274
x 696

865
x 863

  139
x 750

941
x 917

  729
x 316

429
x 384

  730
x 181

789
x 335

  401
x 861

429
x 580

  296
x 728

820
x 705

  829
x 88

354
x 173

  328
x 90

260
x 518

  719
x 115

387
x 776

  798
x 320