Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
660
x 299

  334
x 282

147
x 662

  668
x 435

323
x 251

  476
x 172

256
x 468

  450
x 681

242
x 579

  811
x 809

326
x 185

  611
x 370

505
x 906

  652
x 131

710
x 499

  926
x 363

732
x 252

  580
x 798

846
x 239

  241
x 160

426
x 634

  271
x 598

111
x 638

  286
x 266