Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
752
x 393

  489
x 169

434
x 331

  715
x 341

371
x 127

  139
x 762

748
x 736

  259
x 549

1000
x 403

  922
x 298

905
x 458

  280
x 873

889
x 815

  884
x 228

843
x 851

  713
x 589

252
x 192

  693
x 602

460
x 401

  874
x 749

464
x 932

  516
x 204

671
x 692

  687
x 667