Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
4 x 20 =
2 x 17 =
3 x 20 =
9 x 19 =
5 x 4 =
2 x 5 =
6 x 13 =
8 x 11 =
9 x 12 =
9 x 9 =
3 x 17 =
8 x 6 =
7 x 20 =
7 x 19 =
1 x 3 =
5 x 8 =
2 x 14 =
2 x 8 =
7 x 1 =
4 x 4 =
2 x 9 =
4 x 14 =
1 x 2 =
3 x 18 =
7 x 3 =
4 x 18 =
10 x 3 =
2 x 12 =
1 x 17 =
5 x 3 =
10 x 20 =
6 x 3 =
7 x 15 =
5 x 7 =
8 x 16 =
5 x 18 =
2 x 17 =
6 x 4 =
10 x 16 =
1 x 11 =
10 x 8 =
5 x 17 =
5 x 12 =
4 x 12 =
5 x 18 =
8 x 8 =
9 x 5 =
5 x 10 =
10 x 20 =
8 x 14 =
8 x 6 =
6 x 18 =
1 x 3 =
1 x 20 =
9 x 3 =
6 x 16 =
6 x 19 =
7 x 1 =
6 x 1 =
7 x 19 =
9 x 7 =
3 x 14 =
6 x 16 =
2 x 11 =
8 x 20 =
2 x 10 =
3 x 15 =
4 x 7 =
9 x 9 =
4 x 15 =
6 x 17 =
6 x 2 =
8 x 3 =
2 x 6 =
2 x 16 =