Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
3 x 8 =
1 x 4 =
1 x 5 =
9 x 19 =
2 x 16 =
10 x 1 =
5 x 5 =
8 x 6 =
2 x 12 =
1 x 18 =
10 x 6 =
7 x 5 =
4 x 2 =
10 x 4 =
10 x 14 =
9 x 4 =
1 x 18 =
4 x 3 =
1 x 5 =
1 x 4 =
1 x 20 =
2 x 11 =
3 x 20 =
8 x 8 =
6 x 16 =
3 x 11 =
1 x 18 =
8 x 9 =
10 x 16 =
7 x 18 =
5 x 10 =
1 x 10 =
4 x 9 =
7 x 10 =
7 x 14 =
7 x 15 =
7 x 18 =
3 x 18 =
9 x 20 =
3 x 8 =
8 x 11 =
10 x 17 =
4 x 14 =
3 x 7 =
5 x 18 =
2 x 19 =
4 x 5 =
4 x 16 =
7 x 20 =
3 x 7 =
7 x 19 =
1 x 7 =
8 x 6 =
2 x 12 =
3 x 9 =
10 x 20 =
10 x 18 =
9 x 7 =
6 x 1 =
7 x 1 =
10 x 17 =
10 x 7 =
1 x 7 =
1 x 15 =
4 x 6 =
1 x 20 =
2 x 3 =
3 x 20 =
4 x 10 =
6 x 12 =
10 x 11 =
6 x 18 =
5 x 8 =
3 x 20 =
5 x 18 =