Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
3

4
 x 4

10
=
4

1
 x 8

3
=
7

10
 x 8

7
=
2

5
 x 8

3
=
7

1
 x 6

4
=
7

1
 x 4

7
=
5

3
 x 10

7
=
10

5
 x 2

4
=
8

3
 x 1

6
=
6

9
 x 2

9
=
5

5
 x 7

10
=
10

2
 x 6

5
=