Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
1

7
 x 9

10
=
6

2
 x 8

1
=
3

3
 x 4

10
=
6

5
 x 10

7
=
1

8
 x 8

3
=
10

3
 x 5

4
=
4

4
 x 2

9
=
3

9
 x 3

10
=
6

10
 x 2

2
=
10

9
 x 3

9
=
6

8
 x 1

6
=
2

3
 x 3

1
=