Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
1

3
 x 2

10
=
5

6
 x 2

6
=
1

4
 x 7

2
=
4

9
 x 10

5
=
6

10
 x 6

8
=
7

1
 x 8

7
=
4

1
 x 2

5
=
9

10
 x 10

9
=
3

8
 x 7

2
=
3

9
 x 4

9
=
1

10
 x 4

10
=
9

5
 x 4

3
=