Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
4

7
 x 10

4
=
4

3
 x 6

6
=
1

7
 x 3

5
=
5

9
 x 9

10
=
7

6
 x 5

10
=
1

8
 x 1

4
=
6

2
 x 5

9
=
5

1
 x 8

6
=
8

10
 x 1

7
=
5

7
 x 5

7
=
6

2
 x 1

7
=
10

7
 x 6

9
=