Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
3

10
 x 10

2
=
6

8
 x 7

5
=
2

8
 x 2

3
=
9

1
 x 10

10
=
1

3
 x 7

4
=
3

9
 x 6

10
=
5

7
 x 2

9
=
7

7
 x 10

6
=
7

7
 x 3

9
=
2

9
 x 3

9
=
5

2
 x 3

5
=
2

4
 x 2

2
=