Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
10

5
 x 3

4
=
5

4
 x 1

8
=
4

7
 x 7

4
=
7

10
 x 4

1
=
3

6
 x 9

10
=
9

1
 x 5

7
=
2

9
 x 1

3
=
7

2
 x 7

6
=
6

9
 x 1

9
=
7

1
 x 10

1
=
9

5
 x 6

7
=
4

7
 x 6

9
=