Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
36
-0

  0
+          

13
-7

  7
+          

3
-3

  3
+          

1
-1

  1
+          

71
-36

  36
+          

39
-14

  14
+          

6
-3

  3
+          

38
-3

  3
+          

99
-96

  96
+          

69
-8

  8
+          

50
-6

  6
+          

75
-48

  48
+