Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
85
-7

  7
+          

68
-68

  68
+          

60
-14

  14
+          

10
-10

  10
+          

29
-25

  25
+          

18
-4

  4
+          

18
-16

  16
+          

39
-10

  10
+          

75
-40

  40
+          

12
-0

  0
+          

34
-25

  25
+          

80
-10

  10
+