Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
6

7
 - 1

2
=
1

72
 - 2

8
=
9

2
 - 4

9
=
7

2
 - 6

2
=
7

9
 - 2

10
=
10

10
 - 2

9
=
2

60
 - 9

10
=
8

10
 - 4

5
=
7

6
 - 7

5
=
4

24
 - 2

8
=
5

7
 - 1

5
=
8

7
 - 5

6
=