Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
5

6
 - 5

4
=
3

8
 - 3

1
=
5

4
 - 1

8
=
4

9
 - 10

2
=
1

5
 - 6

9
=
6

3
 - 10

4
=
8

1
 - 6

1
=
3

3
 - 8

8
=
9

1
 - 2

2
=
1

40
 - 6

4
=
3

1
 - 6

7
=
10

8
 - 10

6
=