Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
2

7
 - 4

6
=
5

14
 - 6

2
=
10

2
 - 8

10
=
5

1
 - 2

8
=
3

5
 - 2

8
=
4

8
 - 7

5
=
5

6
 - 2

3
=
6

4
 - 8

3
=
10

8
 - 5

2
=
10

80
 - 10

10
=
9

9
 - 4

7
=
10

4
 - 2

5
=