Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
10

7
 - 4

5
=
6

20
 - 3

4
=
8

5
 - 4

1
=
5

2
 - 8

2
=
9

4
 - 8

9
=
7

10
 - 10

8
=
5

90
 - 1

9
=
7

5
 - 7

8
=
1

2
 - 7

10
=
6

50
 - 3

10
=
10

1
 - 4

6
=
2

7
 - 10

1
=