Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 9 = Y
Y - 9 = X

X=
Y=


X + 6 = Y
Y + X = 18

X=
Y=


1 + X = Y
Y + X = 5

X=
Y=


X + 6 = Y
Y - 6 = X

X=
Y=


X + 9 = Y
Y + X = 29

X=
Y=


7 + X = Y
Y + X = 15

X=
Y=


X + 2 = Y
Y - 2 = X

X=
Y=


X + 6 = Y
Y + X = 18

X=
Y=


5 + X = Y
Y + X = 17

X=
Y=