Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 10 = Y
Y - 10 = X

X=
Y=


X + 3 = Y
Y + X = 7

X=
Y=


9 + X = Y
Y + X = 13

X=
Y=


X + 1 = Y
Y - 1 = X

X=
Y=


X + 5 = Y
Y + X = 7

X=
Y=


2 + X = Y
Y + X = 20

X=
Y=


X + 10 = Y
Y - 10 = X

X=
Y=


X + 7 = Y
Y + X = 25

X=
Y=


2 + X = Y
Y + X = 20

X=
Y=