Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 8 = Y
Y - 8 = X

X=
Y=


X + 3 = Y
Y + X = 13

X=
Y=


8 + X = Y
Y + X = 20

X=
Y=


X + 6 = Y
Y - 6 = X

X=
Y=


X + 9 = Y
Y + X = 23

X=
Y=


8 + X = Y
Y + X = 20

X=
Y=


X + 4 = Y
Y - 4 = X

X=
Y=


X + 10 = Y
Y + X = 24

X=
Y=


3 + X = Y
Y + X = 15

X=
Y=