Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 78 = Y
Y - 78 = X

X=
Y=


X + 71 = Y
Y + X = 127

X=
Y=


86 + X = Y
Y + X = 142

X=
Y=


X + 87 = Y
Y - 87 = X

X=
Y=


X + 19 = Y
Y + X = 175

X=
Y=


91 + X = Y
Y + X = 107

X=
Y=


X + 99 = Y
Y - 99 = X

X=
Y=


X + 45 = Y
Y + X = 73

X=
Y=


28 + X = Y
Y + X = 212

X=
Y=