Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 60 = Y
Y - 60 = X

X=
Y=


X + 100 = Y
Y + X = 268

X=
Y=


52 + X = Y
Y + X = 194

X=
Y=


X + 72 = Y
Y - 72 = X

X=
Y=


X + 27 = Y
Y + X = 105

X=
Y=


5 + X = Y
Y + X = 93

X=
Y=


X + 45 = Y
Y - 45 = X

X=
Y=


X + 50 = Y
Y + X = 122

X=
Y=


22 + X = Y
Y + X = 164

X=
Y=