Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 36 = Y
Y - 36 = X

X=
Y=


X + 28 = Y
Y + X = 74

X=
Y=


4 + X = Y
Y + X = 124

X=
Y=


X + 21 = Y
Y - 21 = X

X=
Y=


X + 96 = Y
Y + X = 270

X=
Y=


88 + X = Y
Y + X = 252

X=
Y=


X + 53 = Y
Y - 53 = X

X=
Y=


X + 3 = Y
Y + X = 21

X=
Y=


40 + X = Y
Y + X = 104

X=
Y=