Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 472 = Y
Y - 472 = X

X=
Y=


X + 225 = Y
Y + X = 933

X=
Y=


643 + X = Y
Y + X = 1273

X=
Y=


X + 729 = Y
Y - 729 = X

X=
Y=


X + 881 = Y
Y + X = 2017

X=
Y=


615 + X = Y
Y + X = 2115

X=
Y=


X + 654 = Y
Y - 654 = X

X=
Y=


X + 261 = Y
Y + X = 1477

X=
Y=


672 + X = Y
Y + X = 2642

X=
Y=