Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 774 = Y
Y - 774 = X

X=
Y=


X + 636 = Y
Y + X = 1632

X=
Y=


388 + X = Y
Y + X = 1918

X=
Y=


X + 786 = Y
Y - 786 = X

X=
Y=


X + 928 = Y
Y + X = 1260

X=
Y=


723 + X = Y
Y + X = 987

X=
Y=


X + 841 = Y
Y - 841 = X

X=
Y=


X + 709 = Y
Y + X = 2097

X=
Y=


492 + X = Y
Y + X = 2086

X=
Y=