Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 10 = Y
Y - 10 = X

X=
Y=


X + 9 = Y
Y + X = 17

X=
Y=


6 + X = Y
Y + X = 44

X=
Y=


X + 7 = Y
Y - 7 = X

X=
Y=


X + 10 = Y
Y + X = 22

X=
Y=


16 + X = Y
Y + X = 30

X=
Y=


X + 18 = Y
Y - 18 = X

X=
Y=


X + 4 = Y
Y + X = 38

X=
Y=


11 + X = Y
Y + X = 15

X=
Y=