Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 1 = Y
Y - 1 = X

X=
Y=


X + 17 = Y
Y + X = 23

X=
Y=


19 + X = Y
Y + X = 31

X=
Y=


X + 10 = Y
Y - 10 = X

X=
Y=


X + 20 = Y
Y + X = 40

X=
Y=


13 + X = Y
Y + X = 35

X=
Y=


X + 4 = Y
Y - 4 = X

X=
Y=


X + 8 = Y
Y + X = 14

X=
Y=


12 + X = Y
Y + X = 40

X=
Y=