Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 44 = Y
Y - 44 = X

X=
Y=


X + 25 = Y
Y + X = 99

X=
Y=


2 + X = Y
Y + X = 40

X=
Y=


X + 28 = Y
Y - 28 = X

X=
Y=


X + 31 = Y
Y + X = 71

X=
Y=


22 + X = Y
Y + X = 30

X=
Y=


X + 3 = Y
Y - 3 = X

X=
Y=


X + 5 = Y
Y + X = 87

X=
Y=


23 + X = Y
Y + X = 97

X=
Y=