Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + 16 = Y
Y - 16 = X

X=
Y=


X + 37 = Y
Y + X = 81

X=
Y=


2 + X = Y
Y + X = 100

X=
Y=


X + 38 = Y
Y - 38 = X

X=
Y=


X + 49 = Y
Y + X = 113

X=
Y=


36 + X = Y
Y + X = 82

X=
Y=


X + 27 = Y
Y - 27 = X

X=
Y=


X + 17 = Y
Y + X = 19

X=
Y=


45 + X = Y
Y + X = 117

X=
Y=