Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 13
Z + Y + X = 25
Z + X - Y = 7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 17
Z + X - Y = -1

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1
Z + Y + X = 21
Z + X - Y = 11

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1
Z + Y + X = 19
Z + X - Y = 17

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 2
Z + Y + X = 8
Z + X - Y = 0

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1
Z + Y + X = 11
Z + X - Y = 7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 10
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 0
Z + Y + X = 20
Z + X - Y = 8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 14
Z + Y + X = 18
Z + X - Y = 2

X=
Y=
Z=