Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 14
Z + X - Y = 8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 9
Z + Y + X = 11
Z + X - Y = 5

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 20
Z + X - Y = 10

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 16
Z + X - Y = 8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 20
Z + X - Y = 0

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -4
Z + Y + X = 10
Z + X - Y = 8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 12
Z + Y + X = 24
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 16
Z + X - Y = 8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 0
Z + Y + X = 6
Z + X - Y = 2

X=
Y=
Z=