Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = -5
Z + Y + X = 13
Z + X - Y = 11

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 9
Z + Y + X = 19
Z + X - Y = 7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 9
Z + Y + X = 17
Z + X - Y = -1

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -1
Z + Y + X = 15
Z + X - Y = 7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 9
Z + Y + X = 17
Z + X - Y = 11

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 7
Z + Y + X = 11
Z + X - Y = -1

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 5
Z + Y + X = 21
Z + X - Y = 9

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 16
Z + X - Y = 0

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 15
Z + X - Y = 3

X=
Y=
Z=