Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 70
Z + Y + X = 200
Z + X - Y = 118

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 22
Z + Y + X = 184
Z + X - Y = 106

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 79
Z + Y + X = 153
Z + X - Y = 47

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -13
Z + Y + X = 137
Z + X - Y = 87

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 83
Z + Y + X = 171
Z + X - Y = -7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 67
Z + Y + X = 157
Z + X - Y = -27

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 90
Z + Y + X = 118
Z + X - Y = -82

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 147
Z + Y + X = 177
Z + X - Y = -7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 30
Z + Y + X = 170
Z + X - Y = 102

X=
Y=
Z=