Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 57
Z + Y + X = 111
Z + X - Y = 31

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 76
Z + Y + X = 250
Z + X - Y = 104

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 183
Z + Y + X = 201
Z + X - Y = 17

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 80
Z + Y + X = 160
Z + X - Y = 26

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 79
Z + Y + X = 223
Z + X - Y = 65

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -34
Z + Y + X = 60
Z + X - Y = 58

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 27
Z + Y + X = 161
Z + X - Y = 141

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -31
Z + Y + X = 75
Z + X - Y = 49

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -52
Z + Y + X = 130
Z + X - Y = 82

X=
Y=
Z=