Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 38
Z + Y + X = 160
Z + X - Y = 120

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -31
Z + Y + X = 109
Z + X - Y = 75

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 106
Z + Y + X = 110
Z + X - Y = -84

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 11
Z + Y + X = 147
Z + X - Y = 79

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -19
Z + Y + X = 55
Z + X - Y = 27

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 123
Z + Y + X = 181
Z + X - Y = 3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -18
Z + Y + X = 144
Z + X - Y = 106

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 22
Z + Y + X = 108
Z + X - Y = 40

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 101
Z + Y + X = 135
Z + X - Y = 71

X=
Y=
Z=