Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = -337
Z + Y + X = 1657
Z + X - Y = 1339

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1275
Z + Y + X = 1301
Z + X - Y = -339

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 644
Z + Y + X = 1600
Z + X - Y = -32

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 70
Z + Y + X = 1162
Z + X - Y = 272

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -104
Z + Y + X = 1212
Z + X - Y = 186

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1002
Z + Y + X = 1406
Z + X - Y = -42

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 844
Z + Y + X = 2590
Z + X - Y = 990

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 365
Z + Y + X = 1057
Z + X - Y = 63

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 705
Z + Y + X = 1841
Z + X - Y = 573

X=
Y=
Z=