Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 366
Z + Y + X = 2280
Z + X - Y = 934

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 200
Z + Y + X = 694
Z + X - Y = 56

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 55
Z + Y + X = 947
Z + X - Y = 781

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 662
Z + Y + X = 1116
Z + X - Y = -478

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -633
Z + Y + X = 989
Z + X - Y = 913

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 510
Z + Y + X = 618
Z + X - Y = -320

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 379
Z + Y + X = 2113
Z + X - Y = 439

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 442
Z + Y + X = 1814
Z + X - Y = 1354

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 743
Z + Y + X = 1693
Z + X - Y = -157

X=
Y=
Z=