Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 216
Z + Y + X = 1188
Z + X - Y = 392

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -58
Z + Y + X = 726
Z + X - Y = 210

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1279
Z + Y + X = 1355
Z + X - Y = 117

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 714
Z + Y + X = 1330
Z + X - Y = 274

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 425
Z + Y + X = 1723
Z + X - Y = 611

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 421
Z + Y + X = 1861
Z + X - Y = 1205

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 641
Z + Y + X = 733
Z + X - Y = -561

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1437
Z + Y + X = 1959
Z + X - Y = 299

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 1212
Z + Y + X = 1860
Z + X - Y = 594

X=
Y=
Z=