Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 15
Z + Y + X = 29
Z + X - Y = 21

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 15
Z + Y + X = 23
Z + X - Y = 1

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 44
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 28
Z + X - Y = 12

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 38
Z + X - Y = 22

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 26
Z + Y + X = 36
Z + X - Y = -4

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 0
Z + Y + X = 22
Z + X - Y = 6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 3
Z + Y + X = 15
Z + X - Y = 7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 4
Z + Y + X = 26
Z + X - Y = 18

X=
Y=
Z=