Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 22
Z + Y + X = 46
Z + X - Y = 12

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 31
Z + Y + X = 39
Z + X - Y = 9

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 31
Z + Y + X = 33
Z + X - Y = 9

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 7
Z + Y + X = 47
Z + X - Y = 29

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 22
Z + X - Y = -6

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 23
Z + Y + X = 33
Z + X - Y = 17

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 7
Z + Y + X = 47
Z + X - Y = 9

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 22
Z + Y + X = 54
Z + X - Y = 14

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 34
Z + X - Y = 14

X=
Y=
Z=