Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 21
Z + Y + X = 23
Z + X - Y = 5

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 21
Z + Y + X = 25
Z + X - Y = -5

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 15
Z + Y + X = 39
Z + X - Y = 1

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 8
Z + Y + X = 38
Z + X - Y = 26

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 3
Z + Y + X = 39
Z + X - Y = 7

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 32
Z + Y + X = 48
Z + X - Y = 8

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 9
Z + Y + X = 29
Z + X - Y = -5

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 17
Z + Y + X = 39
Z + X - Y = -1

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 17
Z + Y + X = 21
Z + X - Y = 15

X=
Y=
Z=