Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = -20
Z + Y + X = 80
Z + X - Y = 74

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 58
Z + Y + X = 80
Z + X - Y = 40

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 12
Z + Y + X = 76
Z + X - Y = 70

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 38
Z + Y + X = 82
Z + X - Y = 34

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 16
Z + Y + X = 106
Z + X - Y = 14

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 18
Z + Y + X = 60
Z + X - Y = 2

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 30
Z + Y + X = 52
Z + X - Y = 2

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 76
Z + Y + X = 88
Z + X - Y = -2

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 18
Z + Y + X = 70
Z + X - Y = 36

X=
Y=
Z=