Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 58
Z + Y + X = 96
Z + X - Y = 34

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 42
Z + Y + X = 64
Z + X - Y = 12

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 24
Z + Y + X = 34
Z + X - Y = 30

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 24
Z + Y + X = 66
Z + X - Y = 30

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 59
Z + Y + X = 83
Z + X - Y = 41

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 4
Z + Y + X = 86
Z + X - Y = 74

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 47
Z + Y + X = 115
Z + X - Y = 33

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 3
Z + Y + X = 59
Z + X - Y = 55

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 6
Z + Y + X = 88
Z + X - Y = 38

X=
Y=
Z=