Cvičenia z matematiky

Každé načítanie stránky vám zadá nové príklady !
Meno:_____________________________
 
X + Y - Z = 53
Z + Y + X = 97
Z + X - Y = 21

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -20
Z + Y + X = 40
Z + X - Y = 38

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 29
Z + Y + X = 59
Z + X - Y = 9

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 31
Z + Y + X = 95
Z + X - Y = -3

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -38
Z + Y + X = 58
Z + X - Y = 42

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 31
Z + Y + X = 37
Z + X - Y = -21

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = -19
Z + Y + X = 77
Z + X - Y = 43

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 49
Z + Y + X = 53
Z + X - Y = 15

X=
Y=
Z=


X + Y - Z = 5
Z + Y + X = 53
Z + X - Y = 15

X=
Y=
Z=